Back to all courses

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi

Individual course

Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Java.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm.

  • ohjelmien kirjoittaminen editorilla
  • kääntäjän käyttäminen
  • hyvä ohjelmointitapa
  • peruskontrollirakenteet
  • syöttö ja tulostus
  • algoritminen ongelmanratkaisu

Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmointikielen peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin ja kääntäjän kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito.

Opiskelijalta edellytetään teorian opiskelun lisäksi kurssin alusta asti jatkuvaa, itsenäistä käytännön harjoittelua kääntäjällä. Demonstraatiotehtävät ratkaistaan kääntäjää käyttäen.

Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1–3 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
TKO_2038
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
29.10.–19.12.2019
Application deadline:
21.10.2019
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Basic
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Finnish