Back to all courses

Automaatio

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää automaation merkityksen yhteiskunnassa, tekniikassa ja luonnontieteissä.
 • tutustuu automaation tyypillisiin teollisiin sovelluskohteisiin ja ymmärtää automaation roolit niissä.
 • muodostaa käsityksen siitä, mihin automaatio perustuu ja hän ymmärtää takaisinkytkennän merkityksen automaatiossa.
 • ymmärtää, että takaisinkytkentä on luontaisesti läsnä luonnonilmiössä ja tekniikan sovelluksissa ja että takaisinkytkennän suunnitelmallinen hyödyntäminen on mahdollistanut monia ihmiskunnan hyväksi kehitettyjä teknistaloudellisia innovaatioita.
 • kykenee löytämään omasta arkielämästään takaisinkytkentään ja automaatioon perustuvia sovelluksia ja parhaimmillaan hän hahmottaa niiden dynamiikkaa.
 • ymmärtää automaatioalan peruskäsitteistön ja terminologian ja osaa viestiä niillä.
 • tietää automaatiotekniikan keskeisimmät ohjaustavat ja säätökytkennät sekä ymmärtää niiden vahvuudet ja heikkoudet.
 • tietää automaatio- ja säätötekniikassa käytetyt tyypillisimmät suunnitteluspesifikaatiot, vaatimusmäärittelyt ja niihin liittyvät tunnusluvut.
 • osaa johtaa fysiikan laeilla käytännön järjestelmiä kuvaavia yksinkertaisia matemaattisia malleja, ja hän osaa laatia niitä vastaavia lohkokaavioita.
 • osaa analysoida yksinkertaisia lineaarisia aikainvariantteja dynaamisia systeemejä, ja tietää, miten tällaisten systeemien stabiiliutta, vaimennusta, nopeutta ja tarkkuutta voidaan tutkia.
 • ymmärtää myös systeemin ja sen vasteiden välisiä yhteyksiä.

Kurssin aikana opiskelija tutustuu Matlab- ja Simulink-ohjelmistoihin ja osaa hyödyntää niitä oman oppimisen tukivälineenä, esimerkiksi tarkastamaan laskuharjoitustehtäviä, simuloimaan dynaamisia ilmiöitä ja tutkimaan systeemin vasteita annetuilla herätteillä.

Kurssi suoritetaan viikoittaisilla palautustehtävillä ja kahdella välikokeella.

automaatio automation

Responsible teacher

Tampere University
Veli-Pekka Pyrhönen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Automation engineering
Course code:
AUT.110
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
30.8.–12.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Yliopistofysiikan ja -matematiikan perusosaaminen
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.