Back to all courses

Automaatio

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on saanut käsityksen automaation eri osa-alueista ja tyypillisistä sovelluskohteista niin kone-, prosessi- kuin tuotantoautomaatiossa.
  • tuntee tavallisimmat ohjausrakenteet ja säätökytkennät, osajärjestelmien roolit ja luonteen sekä eri ohjaustapojen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja rajoitukset.
  • tuntee systeemien terminologian ja suunnitteluspesifikaatiot ja osaa johtaa yksinkertaisia matemaattisia malleja fysiikan lakien avulla tai muista malliesityksistä.
  • kykenee kuvailemaan ja analysoimaan dynaamisia systeemejä stabiiliuden, vaimennuksen, nopeuden ja tarkkuuden osalta aikainvariantteja alkeislohkokaavio-, siirtofunktio- ja polynomimalleja käyttäen.
  • ymmärtää hieman systeemin ja sen erilaisten vasteiden välisiä yhteyksiä.
  • tunnistaa mallin ja mittausten epävarmuuden ja osaa analysoida niiden seurauksia suunnittelun ja toteutuksen tuloksille.
  • kykenee rajoitetusti systeemin ja sen vasteiden piirteiden suunnitteluun.
  • hallitsee Matlab-, Simulink- ja Control System Toolbox -työskentelyn mainituissa aiheissa.

Lisätietoja kurssista täällä.

Responsible teachers

Tampere University
Veli-Pekka Pyrhönen
veli-pekka.pyrhonen(at)tuni.fi
Tampere University
Seppo Tikkanen
seppo.tikkanen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
Technical studies
Topic:
Automation engineering
Course code:
ASE-1130
Credits:
6 ECTS
Level:
Teaching period:
Not organised during 2019-2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Knowledge on mathematics and basic programming skills.
Study suitable for:
All students who are interested on automation
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.