Back to all courses

Erikoislujien terästen käyttö koneensuunnittelussa

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erikoislujien rakenneterästen tyypilliset valmistusprosessit ja osaa selittää erikoislujien terästen keskeiset ominaisuudet koneensuunnittelussa. Opiskelija osaa käyttää erikoislujia teräksiä staattisesti ja väsyttävästi kuormitetuissa konerakenteissa. Lisäksi opiskelija osaa valita sopivat valmistusmenetelmät erikoislujasta teräksestä valmistettaville komponenteille. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy suunnittelemaan yhdessä suunnitteluryhmän kanssa uuden tuotteen tai kehittämään olemassa olevan tuotteen suorituskykyä erikoislujia teräksiä hyödyntäen.

Kurssimateriaali koostuu Moodlessa viikoittain jaettavasta teoriapaketista ja viikkotehtävistä. Kurssin lopussa suoritetaan lopputentti. Kurssiarvosana muodostuu viikkotehtävien ja lopputentin perusteella.

Responsible teacher

University of Oulu
Lassi Keränen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
464109S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–31.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Hyvä yleiskäsitys koneensuunnittelusta, statiikasta, lujuusopista, materiaalitekniikasta ja valmistustekniikasta helpottaa kurssin suorittamista
Study suitable for:
Konetekniikan/koneensuunnittelun maisterivaiheen opiskelijat
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.