Back to all courses

Global change biology

Individual course

Ifall du deltar i denna kurs som en del av ett FITech-biämne, så observera att alla biämnen kommer att erbjudas för sista gången under läsåret 2021-2022. Kontrollera de enskilda kurserna för uppdateringar gällande framtida tillgänglighet.

Kursen fokuserar på hur globla antropogena förändringar, så som klimatförändring, överfiske, nedskräpning, övergödning, land och havsanvändning, maritim trafik m.m. påverkar haven och de marina ekosystemen. Dessutom undersöker vi hur framtidsscenarierna och det globala miljöarbetet ser ut.

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

  • Förklara vad olika globala förändringar innebär
  • Redogöra för hur globala förändringar påverkar marina miljöer och organismer
  • Redogöra för hur det globala miljöarbetet ser ut
  • Definiera centrala begrepp och koncept inom temat

Följande allmänfärdigheter uppövas:

  • att självstädnigtsöka relevant information, kritiskt granska och sammanfatta vetenskaplig text inom temat
  • att uttrycka sig och ställa frågor om globala förändringar och dess påverkan på havet
  • att arbeta i grupp

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Responsible teacher

Åbo Akademi
Anna Törnroos-Remes

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
MM00BM98
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
3.9.–27.10.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Swedish
General prerequisites:
Bachelor's degree.
Study suitable for:
Master's level students in engineering, business or for example in biology, geology and social sciences. Professionals already working in industry.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.