Back to all courses

Grundpaket i IT

Specialization

Vill du bli digitalt kompetent?

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt. En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig också en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. I takt med att samhället digitaliseras får olika typer av mjukvara/program en allt större betydelse i både vardagen och arbetslivet. Du kommer också att lära dig vad programmering är, grundläggande koncept och terminologi inom området samt kommer att öva dig att bygga enkla program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grundpaketet består av tre helheter:

  1. grunderna i datalogiskt tänkande och programmering (Introduktion till informationsteknologi och programmering I)
  2. hur definierar man digitala lösningar – consumer-perspektivet (kravhantering av mjukvara, interaktiv design samt programvaruutveckling och –projekt)
  3. hur skapar man digitala lösningar – producer-perspektivet (programmering II och databaser)

Courses in this Specialization

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topics:
Digitalisation,
Programming
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Basic
Teaching methods:
Blended,
Online
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish