Back to all courses

Hitsausmetallurgia

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Tämä kurssi on pakollinen sivuaineen suorittajille.

Kurssisisältö:

  • Lämmön jakautuminen hitsausliitoksissa, hitsisulan jähmettyminen ja suotautuminen, hitsin jäähtymisen aikana tapahtuvat ilmiöt sekä hitsin mikrorakenne ja ominaisuudet.
  • Hitsattavuus: rakenneteräkset, niukkaseosteiset teräkset, seosteräkset, musta-ruostumaton eripariliitos, valuraudat, alumiiniseokset.
  • Hitsausvirheet ja hitsattavuuskokeet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää hitsausolosuhteiden vaikutuksen hitsin lämpötilajakaumaan sekä jähmettymisrakenteisiin.
  • osaa luokitella teräksen hitsin muutosvyöhykkeen tyypilliset mikrorakenteet ja arvioida niiden merkitystä liitoksen ominaisuuksien kannalta.
  • pystyy selostamaan seostettujen terästen, valurautojen sekä kevytmetallien hitsauksessa tapahtuvat metallurgiset muutokset ja niiden vaikutukset ominaisuuksiin.
  • kykenee myös valitsemaan hitsattavuuskokeen kylmä- ja kuumahalkeiluriskin arvioimiseksi.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Responsible teacher

University of Oulu
Timo Kauppi

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465111S
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
11.1.–8.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Recommended: Course 465104A Metallien lämpökäsittely ja hitsaus
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.