Back to all courses

Hitsausmetallurgia

Individual course

Tämä kurssi on pakollinen sivuaineen suorittajille.

Kurssisisältö:

  • Lämmön jakautuminen hitsausliitoksissa, hitsisulan jähmettyminen ja suotautuminen, hitsin jäähtymisen aikana tapahtuvat ilmiöt sekä hitsin mikrorakenne ja ominaisuudet.
  • Hitsattavuus: rakenneteräkset, niukkaseosteiset teräkset, seosteräkset, musta-ruostumaton eripariliitos, valuraudat, alumiiniseokset.
  • Hitsausvirheet ja hitsattavuuskokeet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää hitsausolosuhteiden vaikutuksen hitsin lämpötilajakaumaan sekä jähmettymisrakenteisiin.
  • osaa luokitella teräksen hitsin muutosvyöhykkeen tyypilliset mikrorakenteet ja arvioida niiden merkitystä liitoksen ominaisuuksien kannalta.
  • pystyy selostamaan seostettujen terästen, valurautojen sekä kevytmetallien hitsauksessa tapahtuvat metallurgiset muutokset ja niiden vaikutukset ominaisuuksiin.
  • kykenee myös valitsemaan hitsattavuuskokeen kylmä- ja kuumahalkeiluriskin arvioimiseksi.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Responsible teacher

University of Oulu
Timo Kauppi
timo.a.kauppi(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465111S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
18.1.–30.4.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Recommended: Course 465104A Metallien lämpökäsittely ja hitsaus
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.