Back to all courses

Industriellt värdeskapande

Individual course

Målsättningar och innehåll:

Målsättningen med kursen är att ge en överblick över industriellt värdeskapande, speciellt visavi tjänstekoncept och utvecklingen av tjänster på industriella marknader. De industriella tjänstekoncepten tar sin utgångspunkt i kundbehov över tillgångars hela livscykel och granskas genom användarerfarenheter, mervärdet och teknologisk utveckling. Digitala teknologier möjliggör ytterligare nya affärsmodeller för postindustriellt värdeskapande.

Under kursens gång behandlas centrala teman i ämnet, inkluderande:

 • Skillnader mellan produkter (gods) och tjänster
 • Värdeskapande genom tjänster
 • Tjänsteinnovation och utveckling av tjänstekoncept
 • Kommersialisering av industriella tjänstekoncept
 • Digitalisering av tjänstekoncepten och värdeskapandet
 • Organisationstransformation från produkttillverkare till tjänsteleverantör
 • De ekonomiska implikationerna av industriellt värdeskapande.

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna:

 • Redogöra för de grundläggande begreppen, teorierna och modellerna för industriella tjänstekoncept och industriellt värdeskapande.
 • Särskilja mellan produkt- och tjänstedrivet värdeskapande.
 • Utforma och beskriva tjänster för kommersiellt bruk på industriella marknader utgående från kunderfarenheten och mervärdet.
 • Ta ställning till kontextuella faktorer som påverkar de industriella tjänsternas utformning.
 • Utforma affärsmodeller för industriella tjänster.
 • Optimera värdet av industriella investeringar utgående från tjänstedriven strategi och teknisk kompetens.
 • Evaluera värdet av en tjänstefiseringsstrategi.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

NB! You will find this course under the name “FITech-Tku Fall 2020” on the Degree students’ application form and under the name “FITech-ES Fall 2020” on the Adult learners’ application form.

Responsible teacher

Åbo Akademi
Magnus Hellström

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
IE00CF61
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
31.8.–25.10.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
General prerequisites:
Grundkurs i industriell ekonomi eller motsvarande kunskaper
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.