Back to all courses

Industriellt värdeskapande

Individual course

Målsättningar och innehåll:

Målsättningen med kursen är att ge en överblick över industriellt värdeskapande, speciellt visavi tjänstekoncept och utvecklingen av tjänster på industriella marknader. De industriella tjänstekoncepten tar sin utgångspunkt i kundbehov över tillgångars hela livscykel och granskas genom användarerfarenheter, mervärdet och teknologisk utveckling. Digitala teknologier möjliggör ytterligare nya affärsmodeller för postindustriellt värdeskapande.

Under kursens gång behandlas centrala teman i ämnet, inkluderande:

 • Skillnader mellan produkter (gods) och tjänster
 • Värdeskapande genom tjänster
 • Tjänsteinnovation och utveckling av tjänstekoncept
 • Kommersialisering av industriella tjänstekoncept
 • Digitalisering av tjänstekoncepten och värdeskapandet
 • Organisationstransformation från produkttillverkare till tjänsteleverantör
 • De ekonomiska implikationerna av industriellt värdeskapande.

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna:

 • Redogöra för de grundläggande begreppen, teorierna och modellerna för industriella tjänstekoncept och industriellt värdeskapande.
 • Särskilja mellan produkt- och tjänstedrivet värdeskapande.
 • Utforma och beskriva tjänster för kommersiellt bruk på industriella marknader utgående från kunderfarenheten och mervärdet.
 • Ta ställning till kontextuella faktorer som påverkar de industriella tjänsternas utformning.
 • Utforma affärsmodeller för industriella tjänster.
 • Optimera värdet av industriella investeringar utgående från tjänstedriven strategi och teknisk kompetens.
 • Evaluera värdet av en tjänstefiseringsstrategi.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

NB! You will find this course under the name “FITech-Tku Fall 2020” on the Degree students’ application form and under the name “FITech-ES Fall 2020” on the Adult learners’ application form.

Responsible teacher

Åbo Akademi
Magnus Hellström
magnus.hellstrom(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
IE00CF61
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
31.8.–25.10.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
General prerequisites:
Grundkurs i industriell ekonomi eller motsvarande kunskaper
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.