Back to all courses

Insinöörimatematiikka A5

Individual course

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. todennäköisyyden käsite, laskulait, todennäköisyysjakaumat, yhteisjakaumat, otosjakaumat sekä tilastollinen testaaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määrittää ongelmanratkaisutilanteessa satunnaismuuttujan/satunnaismuuttujat ja niiden otosavaruuden sekä määrittää tiheysfunktion
  • osaa määrittää tehtävänä olevan tapahtuman satunnaismuuttujien avulla ja osaa laskea tapahtuman todennäköisyyden
  • osaa tunnistaa ja laskea todennäköisyyksiä tavallisimmilla jatkuvilla ja diskreeteillä todennäköisyysjakaumilla
  • osaa todennäköisyyslaskennan laskusääntöjä ja tuntee tavallisimmat tunnusluvut, odotusarvon, varianssin, keskihajonnan, kovarianssin ja korrelaation
  • ymmärtää otossuureiden ja tilastollisen testaamisen periaatteet ja osaa suorittaa tilastollista testaamista.

Luennot järjestetään 2.3.–10.4. (6 h/vko) ja laskuharjoitukset viikoilla 9.3.–17.4. (2-3 h/vko). Tentti järjestetään 6.5.2020 klo 17–20 Tampereen yliopiston kampuksella.

Lisätietoa kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Jani Hirvonen
jani.hirvonen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
MAT-01510
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
2.3.–6.5.2020
Application deadline:
24.2.2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Course Insinöörimatematiikka A3 or equivalent information.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.