Back to all courses

Insinöörimatematiikka A5

Individual course

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. todennäköisyyden käsite, laskulait, todennäköisyysjakaumat, yhteisjakaumat, otosjakaumat sekä tilastollinen testaaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määrittää ongelmanratkaisutilanteessa satunnaismuuttujan/satunnaismuuttujat ja niiden otosavaruuden sekä määrittää tiheysfunktion
  • osaa määrittää tehtävänä olevan tapahtuman satunnaismuuttujien avulla ja osaa laskea tapahtuman todennäköisyyden
  • osaa tunnistaa ja laskea todennäköisyyksiä tavallisimmilla jatkuvilla ja diskreeteillä todennäköisyysjakaumilla
  • osaa todennäköisyyslaskennan laskusääntöjä ja tuntee tavallisimmat tunnusluvut, odotusarvon, varianssin, keskihajonnan, kovarianssin ja korrelaation
  • ymmärtää otossuureiden ja tilastollisen testaamisen periaatteet ja osaa suorittaa tilastollista testaamista.

Luennot järjestetään 2.3.–10.4. (6 h/vko) ja laskuharjoitukset viikoilla 9.3.–17.4. (2-3 h/vko). Tentti järjestetään 6.5.2020 klo 17–20 Tampereen yliopiston kampuksella.

Lisätietoa kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Jani Hirvonen
jani.hirvonen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
MAT-01510
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
2.3.–6.5.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Course Insinöörimatematiikka A3 or equivalent information.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme