Back to all courses

Interaktiv design och användbarhet

Individual course

Lärandemål:

  • Att deltagaren blir medveten om design i högsta allmänhet och IT-design i synnerhet i sin vardag och närmiljö
  • Att deltagaren kan analysera vad som gör designen mer eller mindre lyckad
  • Att deltagaren kan påpeka brister i design och komma med förbättringsförslag eller själv förverkliga bättre design
  • Att deltagaren känner till hur vårt sätt att förnimma, fokusera, minnas och tänka påverkar hur vi agerar med IT-produkterna i vår omgivning, och hur den här kunskapen kan användas för att designa för bra användbarhet och positiv UX
  • Att deltagaren känner till de vanligaste sätten att testa och evaluera användbarhet, deras för- och nackdelar, och kan tillämpa dessa i sitt eget arbete
  • Att deltagaren kan ta hänsyn till olika användargrupper i ett tidigt skede av designprocessen (kvinnor, män, barn, åldringar, användare från olika kulturkretsar eller med varierande funktionsstörningar), dvs. designa för tillgänglighet

För att nå dessa lärandemål kommer vi att satsa mycket tid på diskussioner i gruppen och i smågrupper, och göra veckouppgifter (individuellt och i grupp) där dessa olika designaspekter undersöks vidare med hjälp av konkreta exempel. Kursen kommer att examineras på basis av dessa veckouppgifter och en designprototyp som ska produceras av team på 3 personer.

Tidtabell:

  • veckor 2–11: ons kl. 14–16 och to kl. 10–12

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

käytettävyys usability käyttäjäkokemus user experience suunnittelu

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
456317.0
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
8.1.–15.3.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.