Back to all courses

Internet of things

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa osaamistaan löytääkseen yritykselle uusia IoT:n luomia liiketoimintamahdollisuuksia
  • kykenee arvioimaan, miten IoT-ratkaisut hyödyntävät yrityksen liiketoimintaa.
  • osaa analysoida, mitä tietotekniikan eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja IoT-projektin toteuttamisessa tarvitaan
  • osaa analysoida ja vertailla IoT-projektiin liittyviä erilaisia teknisiä toteutusvaihtoehtoja.

Suoritus pääsääntöisesti kirjatenttinä. Kurssikirjan sisältöä laajennetaan ja syvennetään verkkopohjaisella lisämateraalilla. Lisämateriaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Kurssi sisältää pakollisia harjoitustöitä. Tentti Exam-tenttinä. Kurssi mahdollista suorittaa etäopiskeluna, jota kurssin Moodle-toteutus tukee.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampereen yliopisto
Marko Seppänen
marko.seppanen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Industrial internet
Course code:
PLA-62850
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
21.10.–22.12.2019
Application deadline:
9.10.2019
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.