Back to all courses

Introduktion till informationsteknologi (ÖPU Online)

Individual course

Kursinnehållet är att introducera studerande till arbetsmetoder och några centrala områden inom IT samt att ge de studerande elementära kunskaper om hårdvara och mjukvara.

Efter kursen, studerande känner igen informationsteknologi i praktiken och kan identifiera tekniska lösningar.

Mer information i Åbo Akademi’s studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
451103.0-3004
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
19.9.–31.12.2019
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Basic
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish