Back to all courses

Johdatus web-ohjelmointiin

Individual course

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan ns. käänteisen luokkahuoneen periaatetta siten, että varsinaista ennalta määriteltyä luento-opetusta ei ole. Kontaktitunnit on varattu ensisijaisesti tehtävien ratkaisuun ja tehtäviin liittyviin demonstraatioihin. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna osallistumatta kontaktiopetukseen.

Osaamistavoitteet:

  • Perustiedot web-ympäristöstä ja sen ohjelmointitekniikoista
  • Kyky toteuttaa yksinkertaisia web-sovelluksia eri tekniikoita hyödyntäen
  • Valmiudet hankkia itsenäisesti opintojakson aihepiiriin liittyvää tietoa
  • Perusta aihepiirin syventäville opintojaksoille kuten Web-järjestelmät ja Tietokantajärjestelmät.

Opintojakso on jaettu seitsemään osaan, joista kunkin ytimenä on osaamistavoitteiden saavuttamiseen ohjaava tehtäväsarja. Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin ja tehtäviin pohjautuvaan tenttiin. Tarkistathan opettajalta, onko EXAM-tentti sidottu tiettyyn EXAM-luokkaan ennen tentin suorittamista.

Lisätietoja kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi ohjelmointitekniikka web-sovellus

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Timo Mäkinen
timo.makinen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topics:
Software engineering,
Web programming
Course code:
PLA-32812
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
10.1.–8.5.2020
Application deadline:
3.1.2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Programming skills
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.