Back to all courses

Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssisisältö:

 • Käyttöjärjestelmän perusrakenteet ja -toiminnot: tiedostojärjestelmä, prosessit, prosessien ajoitus ja hallinta, muistinhallinta, oheislaitteet.
 • Unix-järjestelmän rakenne.
 • C-ohjelmointikieli ja sen ohjelmointiympäristö ja työkalut Unix-järjestelmässä.
 • Unixin komentotulkki-ohjelmointi.
 • Standardi I/O-kirjasto, kehittyneet I/O-toiminnot.
 • Järjestelmätiedot ja -tiedostot.
 • Prosessit, prosessien hallinta, prosessien väliset suhteet.
 • Säikeet ja niiden hallinta.
 • Palveluprosessit.
 • Prosessienvälinen kommunikointi.
 • Signaalit ja niiden hallinta.

Kurssin käytyään opiskelija

 • ymmärtää, kuinka käyttöjärjestelmä rakentuu, miten se keskeiset toiminnot on toteutettuja miten se toimii yhdessä sovellusohjelmien kanssa.
 • osaa jakaa monimutkaiset ongelmat pienempiin kokonaisuuksiin, ja tietää, miten käyttöjärjestelmän kokoinen, iso ohjelmistoprojekti suunnitellaan ja toteutetaan.
 • hallitsee kokonaiskuvan tietokonejärjestelmän rakenteesta sekä niiden liittymäkohdista algoritmiikkaan, tietokonearkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmiin, kääntäjiin ja tulkkeihin sekä ohjelmistotuotantoon.
 • ymmärtää systeemiohjelmoinnin merkityksen sovelluskehityksessä ja järjestelmän ylläpidossa.
 • tuntee käyttöjärjestelmän perustoiminnot.
 • osaa kirjoittaa Posix-ohjelmia C-kieltä käyttäen, osaa soveltaa Posix-kirjastoja ja järjestelmätason funktioita ohjelmissaan.
 • osaa ohjelmoida Unix-järjestelmän komentosarjoja.

Suoritustavat:

Luennot 28 h ja luennoille valmistautuminen 28 h. Harjoitukset 14 h ja harjoituksiin valmistautuminen 14 h. Harjoitustyö 52 h. ja tenttiin valmistautuminen 17 h. Verkkotentti 3 h. Yhteensä 156 h.

Lisätietoa kurssista LUT-yliopiston Sisu-kurssisivulla.

You can get a digital badge after completing this course.

Responsible teacher

LUT University
Jussi Kasurinen
jussi.kasurinen(at)lut.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Computer engineering,
Programming
Course code:
CT30A3370
Credits:
6 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Spring 2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basic of programming, C programming, data structures and algorithms.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme