Back to all courses

Konediagnostiikan perusteet

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Opintojaksolla perehdytään koneiden toiminnan ja kunnon määrittämiseen liittyviin lähtökohtiin, perusteisiin ja menetelmiin, joita tarvitaan nykyaikaisessa teollisuuden kuntoon perustuvan kunnossapidon toteuttamisessa.

Kurssin keskeistä sisältöä ovat konediagnostiikassa hyödynnettävät yleisimmät kunnonvalvonnan menetelmät ja mittaustekniikat. Pääpaino on värähtelymittausten toteuttamiseen, analysointiin ja signaalinkäsittelyyn liittyvissä perusteissa, yleisimpien pyörivien koneiden vikojen tunnistamisessa sekä värähtelyn voimakkuuden arvioimisessa.

Kurssin jälkeen

  • opiskelija osaa selittää kuntoon perustuvan kunnossapidon toteuttamisen periaatteet ja yleisimmät siinä hyödynnettävät menetelmät.
  • opiskelija osaa kertoa, mihin värähtelymittaukset perustuvat ja osaa valita sopivat mittaus- ja analysointimenetelmät tavallisimpien koneissa esiintyvien vikojen tunnistamiseen.
  • opiskelijalla on hyvät perustiedot koneiden kunnonvalvonnassa käytettävien yleisimpien menetelmien toimintaperiaatteista ja käyttömahdollisuuksista.
  • opiskelija osaa valita sopivia mittaus- ja analysointimenetelmiä tavallisimpien koneissa esiintyvien vikojen tunnistamiseen.

Kurssi toteutetaan ohjattuna etäopiskeluna. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristön kautta jaettavan materiaalin sekä erilaisten tehtävien ja harjoituksien avulla. Lisäksi kurssilla on arvioitavia tehtäviä ja kokeita kurssin aikana.

Yritysten työntekijät voivat osallistua kurssille maksuttomasti.

Further information about the courses and studying

University of Oulu
Reijo Saari

Responsible teacher

University of Oulu
Jouni Laurila

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg, Study services designer
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
462113S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
15.3.–30.4.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Konetekniikan, koneiden mittaustekniikan ja kunnossapidon aiheiden perusosaamisesta on merkittävää etua kurssin suorittamisessa.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.