Back to all courses

Koneiden mallinnus ja simulointi

Individual course

Kurssille otettavien FITech-opiskelijoiden määrä: 5–50

Opintojaksolla perehdytään Adams-ohjelmiston käyttöön monikappaledynamiikan simulointityökaluna. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Adamsin peruskäytön ja pystyy syventämään osaamistaan omatoimisesti. Opintojaksoon kuuluu laajahko harjoitustyö, joka on mahdollista tehdä ryhmätyönä. Harjoitustyön lisäksi suoritetaan lopputentti.

The course focuses on the use of a multibody simulation softaware called Adams. The main goal is to get the essential skills needed in using an extensive simulation software. The teaching relies on hands-on assignments supported by videos and written material.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa luoda jäykistä kappaleista muodostuvan monikappalejärjestelmän simulointimallin Adams- ja MATLAB/Simulink-ohjelmistoilla.
  • osaa tulkita simulointituloksia ja kykenee arvioimaan tulosten validiteettia.
  • pystyy suunnittelemaan monimutkaisten järjestelmien osamalleja ja osaa selittää vaativien mallinnuskokonaisuuksien muodostamisperiaatteet.
  • osaa arvioida erilaisten koneteknisten järjestelmien mallintamisen tasoja ja mallinnusprosessin laajuutta.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulta.

Further information about the studies

University of Oulu
Reijo Saari
reijo.saari(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Toni Liedes
toni.liedes(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
462109S
Credits:
8 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
18.1.–30.4.2021
Application deadline:
11.1.2021
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of mechanical engineering.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.