Back to all courses

Konetekniikan materiaalit

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Kurssin sisältö:

  • Rautametallit: erilaiset rakenneteräkset, nuorrutus- ja työkaluteräkset, ruostumattomat teräkset sekä valuraudat ja -teräkset.
  • Ei-rautametallit: kevytmetallit eli alumiini-, titaani- ja magnesiumseokset sekä raskaista värimetalleista kupari- ja nikkeliseokset.
  • Tekniset muovit ja muovikomposiitit, kumit sekä elastomeerit.
  • Konstruktiokeraamit.
  • Lyhyt esittely kunkin materiaaliryhmän materiaalien valmistuksesta.
  • Materiaalinvalinnan suoritus eri vaatimukset silmällä pitäen.
  • Ashbyn kartat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee metallisten ja ei-metallisten konstruktiomateriaalien pääryhmät eli rautametallit, ei-rautametallit, polymeeripohjaiset materiaalit sekä konstruktiokeraamit ja niiden luonteenomaiset ominaisuudet. Lisäksi opiskelija tuntee näiden pääryhmien sisällä olevat keskeiset materiaalit sekä niiden edut ja rajoitukset tuotteen valmistuksen ja käytettävyyden suhteen. Hän kykenee myös löytämään sopivimmat materiaalivaihtoehdot tiettyyn komponenttiin tai rakenteeseen ja valitsemaan näistä parhaan vaihtoehdon hyödyntämällä systemaattista materiaalinvalintaa.

Luento-opetusta 32 tuntia ja itsenäistä opiskelua 103 tuntia. Kurssi sisältää ryhmätyönä laadittavan materiaalinvalintaan liittyvän kirjallisen katsauksen. Kurssin loppupuolella käytetään 1–2 luentokertaa töiden arvioimiseen ja palautteen antamiseen.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Responsible teacher

University of Oulu
Anna Kisko

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465102A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
6.9.–31.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Course 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin or equivalent information.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.