Back to all courses

Korroosionesto

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Tällä peruskurssilla käsitellään korroosion pääperiaatteet ja sen esto. Kurssilla opiskellaan sähkökemiallista termodynamiikkaa, korroosion kinetiikkaa, passiivisuutta, polarisaatiota, korroosion muotoja jne.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käyttömetalleissa esiintyvät korroosiomuodot. Hän ymmärtää korrodoivan ympäristön asettamat vaatimukset materiaalinvalinnalle sekä osaa valita sopivan korroosioestomenetelmän metallisten materiaalien eri käyttösovelluksille.

Opetustavat ja -muodot: Luennot, laboratorioharjoitukset, demot. Laboratorioharjoitukset on mahdollista suorittaa etäopintoina.

Suoritustapa ja arviointi: Tentti. Kurssiarvosana perustuu tentin arvosanaan. Arviointi asteikolla 1–5. Laboratorioharjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tentti on mahdollista tehdä myös muualla kuin Oulussa. Ole yhteydessä opettajaan sopiaksesi tarkemmin.

Lisätietoja kurssista Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Responsible teacher

University of Oulu
Jussi Paavola

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465106A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–31.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Courses 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin & 465102A Konetekniikan materiaalit or equivalent information
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.