Back to all courses

Lujuusoppi

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lujuusopin keskeiset käsitteet ja teoriat sekä yksinkertaisten koneen- ja rakenneosien lujuusopillisen käyttäytymisen. Lisäksi opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista todellisesta ongelmasta lujuusopillisen tehtävän.

Opintojakson materiaalina käytetään oppikirjaa Salmi & Pajunen: Lujuusoppi, Pressus.

Opintojakson suoritukseen kuuluu pakolliset harjoitustyöt sekä tentti.

Responsible teacher

Tampere University
Sami Pajunen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
RAK-31011
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
30.8.–12.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Perustietoina oletetaan statiikan perusasioiden hallinta.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.