Back to all courses

Lujuusoppi

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lujuusopin keskeiset käsitteet ja teoriat sekä yksinkertaisten koneen- ja rakenneosien lujuusopillisen käyttäytymisen. Lisäksi opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista todellisesta ongelmasta lujuusopillisen tehtävän.

Opintojakson materiaalina käytetään oppikirjaa Salmi & Pajunen: Lujuusoppi, Pressus.

Opintojakson suoritukseen kuuluu pakolliset harjoitustyöt sekä tentti.

Responsible teacher

Tampere University
Sami Pajunen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
RAK-31011
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.8.–12.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Perustietoina oletetaan statiikan perusasioiden hallinta.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.