Back to all courses

Metallien muokkauksen ja muovauksen perusteet

Individual course

Plastisuusteoriassa selvitetään yleisimmät konstitutiiviset materiaalimallit sekä niiden soveltaminen eri metalleille. Muokkausprosesseista käydään läpi valssaus, takominen, pursotus, tangon ja langan veto sekä ohutlevyjen muovausmenetelmät. Lisäksi kurssilla opetetaan liittämään metallien aineenkoetuskokeiden tulokset plastisuusteorioissa esitettyihin malleihin.

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää plastisuusteorian perusteet ja osaa soveltaa tietoa perinteisten muokkaus- ja muovausprosessien analysointiin. Opiskelija pystyy laskemaan ulkoisen kuorman aiheuttamia yksinkertaisia jännitystiloja ja päättelemään niistä materiaalin plastisen käyttäytymisen.

Lisätietoja Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Responsible teacher

University of Oulu
Jari Larkiola , Professor
jari.larkiola(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465103A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
18.1.–30.4.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Course 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin & 465102A Konetekniikan materiaalit or equivalent information
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.