Back to all courses

Muokkauksen ja muovauksen perusteet

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Plastisuusteoriassa selvitetään yleisimmät konstitutiiviset materiaalimallit sekä niiden soveltaminen eri metalleille. Muokkausprosesseista käydään läpi valssaus, takominen, pursotus, tangon ja langan veto sekä ohutlevyjen muovausmenetelmät. Lisäksi kurssilla opetetaan liittämään metallien aineenkoetuskokeiden tulokset plastisuusteorioissa esitettyihin malleihin.

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää plastisuusteorian perusteet ja osaa soveltaa tietoa perinteisten muokkaus- ja muovausprosessien analysointiin. Opiskelija pystyy laskemaan ulkoisen kuorman aiheuttamia yksinkertaisia jännitystiloja ja päättelemään niistä materiaalin plastisen käyttäytymisen.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Responsible teacher

University of Oulu
Jari Larkiola, Professor

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465103A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
6.9.–31.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Course 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin & 465102A Konetekniikan materiaalit or equivalent information
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.