Back to all courses

Murtumismekaniikka

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan materiaalien murtumismekaaninen käyttäytyminen ja rakenteiden murtumismekaaniset mitoitusperiaatteet, jotka ovat nykyisin yleistymässä koneenrakennuksessa ja erityisesti hitsattujen teräsrakenteiden suunnittelussa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee murtumismekanismit ja materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niihin
  • osaa käyttää taulukkoratkaisuja lineaarisessa murtumistarkastelussa
  • osaa myös tarkastella särön kasvua väsyttävässä kuormituksessa
  • osaa käyttää elementtimenetelmää murtumismekaanisissa tarkasteluissa
  • pystyy käyttämään murtumismekaniikan suunnitteluperiaatteita.

Kurssin päätyttyä opiskelijalla on perustiedot ja -taidot, joilla hyödyntää murtumismekaniikkaa suunnittelussa.

Kurssimateriaali sisältää Moodle-oppimisympäristössä viikoittain jaettavan teoriaosuuden (pdf-tiedosto) sekä määräaikaan mennessä palautettavat viikkotehtävät ja esimerkkilaskutehtävät. Kurssin lopussa suoritetaan harjoitustyö sekä lopputentti (koronavarauksella).

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Further information about the studies

University of Oulu
Reijo Saari
reijo.saari(at)oulu.fi

Responsible teacher

University of Oulu
Jari Laukkanen
jari.laukkanen(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
461115S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
18.1.–30.4.2021
Application deadline:
11.1.2021
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of mechanical engineering
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.