Back to all courses

Murtumismekaniikka

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan materiaalien murtumismekaaninen käyttäytyminen ja rakenteiden murtumismekaaniset mitoitusperiaatteet, jotka ovat nykyisin yleistymässä koneenrakennuksessa ja erityisesti hitsattujen teräsrakenteiden suunnittelussa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee murtumismekanismit ja materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niihin
  • osaa käyttää taulukkoratkaisuja lineaarisessa murtumistarkastelussa
  • osaa myös tarkastella särön kasvua väsyttävässä kuormituksessa
  • osaa käyttää elementtimenetelmää murtumismekaanisissa tarkasteluissa
  • pystyy käyttämään murtumismekaniikan suunnitteluperiaatteita.

Kurssin päätyttyä opiskelijalla on perustiedot ja -taidot, joilla hyödyntää murtumismekaniikkaa suunnittelussa.

Kurssimateriaali sisältää Moodle-oppimisympäristössä viikoittain jaettavan teoriaosuuden (pdf-tiedosto) sekä määräaikaan mennessä palautettavat viikkotehtävät ja esimerkkilaskutehtävät. Kurssin lopussa suoritetaan harjoitustyö sekä lopputentti (koronavarauksella).

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Further information about the studies

University of Oulu
Reijo Saari

Responsible teacher

University of Oulu
Jari Laukkanen

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg, Study services designer
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
461115S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
18.1.–30.4.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of mechanical engineering
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.