Back to all courses

Murtumismekaniikka

Individual course

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan materiaalien murtumismekaaninen käyttäytyminen ja rakenteiden murtumismekaaniset mitoitusperiaatteet, jotka ovat nykyisin yleistymässä koneenrakennuksessa ja erityisesti hitsattujen teräsrakenteiden suunnittelussa.

Kurssin suoritettuaan, opiskelija

  • tuntee murtumismekanismit ja materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niihin
  • osaa käyttää taulukkoratkaisuja lineaarisessa murtumistarkastelussa
  • osaa myös tarkastella särön kasvua väsyttävässä kuormituksessa
  • osaa käyttää elementtimenetelmää murtumismekaanisissa tarkasteluissa
  • pystyy käyttämään murtumismekaniikan suunnitteluperiaatteita.

Kurssin päätyttyä opiskelijalla on perustiedot ja -taidot, joilla hyödyntää murtumismekaniikkaa suunnittelussa.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Responsible teacher

University of Oulu
Jari Laukkanen
jari.laukkanen(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
461115S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Spring 2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basic skills in structural mechanics
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.