Back to all courses

Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät

Individual course

Kurssilla tutustutaan teollisuus- ja työkoneautomaation ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin ja niiden toteutusteknologioihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää automaation eri osa-alueiden ominaispiirteet
  • tunnistaa ohjausjärjestelmien rakenne- ja ohjausperiaatteet
  • tunnistaa säädön ja ohjauksen eron ja osaa arvioida tarvitaanko sovelluksessa säätöä vai ohjausta
  • tuntee automaatiossa useimmin käytettävät kenttäväylät ja tyypilliset sovellukset
  • tuntee ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja ohjelmointitavat
  • tuntee automaatiojärjestelmien toteutusteknologiat ja osaa valita järjestelmän komponentit
  • osaa rakentaa yksinkertaisen ohjausjärjestelmän.

Lisätietoja kurssista täällä.

Responsible teachers

Tampere University
Mikko Salmenperä
mikko.salmenpera(at)tuni.fi
Tampere University
Seppo Tikkanen
seppo.tikkanen(at)tuni.fi

Contact for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Automation engineering
Course code:
IHA-3110
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Not organised during 2019-2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Knowledge on mathematics and basic programming skills.
Study suitable for:
All students who are interested on automation
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.