Back to all courses

Ohutlevytuotteiden muovausmenetelmät

Individual course

Tämä kurssi on pakollinen sivuaineen suorittajille.

Kurssilla keskitytään ohutlevyjen muovaaviin menetelmiin kuten mm. syvä- ja venytysvetoon, hydrauliseen muovaukseen nestepaineen avulla, inkrementtimuovaukseen ja rullamuovaukseen. Menetelmiä verrataan levytyökeskusten sekä särmäys- että taivutusautomaattien toimintoihin.

Kurssilla käydään läpi eri ohutlevyjen muovausmenetelmiä ja niihin liittyviä työkaluteknisiä pääperiaatteita kustannusarvioineen. Muovausmenetelmiin liitetään materiaalien plastinen käyttäytyminen, jolla tuetaan materiaalivalintaan liittyvää oppimista. Lisäksi perehdytään aineenkoetuksen kautta saatavaan informaatioon ja sen hyödyntämiseen muovausmenetelmien valinnassa. Muovattavuuden arvioinneissa painotetaan materiaalien jännitys-venymä-käyttäytymistä ja sen huomioimista materiaali- ja oikean muovausmenetelmän valinnassa. Kurssilla käydään lisäksi läpi materiaalivalintaa eri menetelmien ja mallien kautta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida eri valmistusmenetelmiä ja tehdä oikeansuuntaisia valintoja halutun tuotteen toimivalle valmistukselle.
  • osaa vertailla muovaavia valmistusmenetelmiä lastuavaan työstöön ja ehdottaa sopivia kustannuksiltaan optimaalisia materiaaleja kulloiseenkin käyttökohteeseen ja tuotantoympäristöön.
  • ymmärtää simuloinnin merkityksen valmistusprosessin optimoinnissa ja valinnassa.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Responsible teacher

University of Oulu
Jari Larkiola , Professor
jari.larkiola(at)oulu.fi

Contact person for applications

Fitech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465112S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
18.1.–30.4.2021
Application deadline:
11.1.2021
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.