Back to all courses

Ohutlevytuotteiden muovausmenetelmät

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Tämä kurssi on pakollinen sivuaineen suorittajille.

Kurssilla keskitytään ohutlevyjen muovaaviin menetelmiin kuten mm. syvä- ja venytysvetoon, hydrauliseen muovaukseen nestepaineen avulla, inkrementtimuovaukseen ja rullamuovaukseen. Menetelmiä verrataan levytyökeskusten sekä särmäys- että taivutusautomaattien toimintoihin.

Kurssilla käydään läpi eri ohutlevyjen muovausmenetelmiä ja niihin liittyviä työkaluteknisiä pääperiaatteita kustannusarvioineen. Muovausmenetelmiin liitetään materiaalien plastinen käyttäytyminen, jolla tuetaan materiaalivalintaan liittyvää oppimista. Lisäksi perehdytään aineenkoetuksen kautta saatavaan informaatioon ja sen hyödyntämiseen muovausmenetelmien valinnassa. Muovattavuuden arvioinneissa painotetaan materiaalien jännitys-venymä-käyttäytymistä ja sen huomioimista materiaali- ja oikean muovausmenetelmän valinnassa. Kurssilla käydään lisäksi läpi materiaalivalintaa eri menetelmien ja mallien kautta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida eri valmistusmenetelmiä ja tehdä oikeansuuntaisia valintoja halutun tuotteen toimivalle valmistukselle.
  • osaa vertailla muovaavia valmistusmenetelmiä lastuavaan työstöön ja ehdottaa sopivia kustannuksiltaan optimaalisia materiaaleja kulloiseenkin käyttökohteeseen ja tuotantoympäristöön.
  • ymmärtää simuloinnin merkityksen valmistusprosessin optimoinnissa ja valinnassa.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Responsible teacher

University of Oulu
Jari Larkiola, Professor

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
465112S
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
6.9.–31.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.