Back to all courses

Optimering

Individual course

Ifall du deltar i denna kurs som en del av ett FITech-biämne, så observera att alla biämnen kommer att erbjudas för sista gången under läsåret 2021-2022. Kontrollera de enskilda kurserna för uppdateringar gällande framtida tillgänglighet.

Studenterna uppnår och visar kunskaper i att självständigt kunna uppställa optimeringsmodeller, välja lämpliga metoder för att lösa dessa, samt även använda mjukvara som implementerar valda algoritmer. En tillräcklig förståelse för de i kursmaterialet givna algoritmerna samt de allmänna optimalitets- villkoren erhålls och påvisas under kursens gång.

Efter fullgjord kurs kan eleven även förklara hur valet av modell och algoritm påverkar möjligheten att uppnå globalt optimala lösningar. Uppnådda färdigheter demonstreras i räkneövningar, en individuell uppgift som eleven själv definierar samt en muntlig tentamen.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

Responsible teacher

Åbo Akademi
Frank Pettersson

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
424500.0
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–26.10.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.