Back to all courses

Optimering

Individual course

Studenterna uppnår och visar kunskaper i att självständigt kunna uppställa optimeringsmodeller, välja lämpliga metoder för att lösa dessa, samt även använda mjukvara som implementerar valda algoritmer. En tillräcklig förståelse för de i kursmaterialet givna algoritmerna samt de allmänna optimalitets- villkoren erhålls och påvisas under kursens gång.

Efter fullgjord kurs kan eleven även förklara hur valet av modell och algoritm påverkar möjligheten att uppnå globalt optimala lösningar. Uppnådda färdigheter demonstreras i räkneövningar, en individuell uppgift som eleven själv definierar samt en muntlig tentamen.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

Responsible teacher

Åbo Akademi
Frank Pettersson
frank.pettersson(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
424500.0
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
26.10.–20.12.2020
Application deadline:
19.10.2020
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.