Back to all courses

Optimering

Individual course

Studenterna uppnår och visar kunskaper i att självständigt kunna uppställa optimeringsmodeller, välja lämpliga metoder för att lösa dessa, samt även använda mjukvara som implementerar valda algoritmer. En tillräcklig förståelse för de i kursmaterialet givna algoritmerna samt de allmänna optimalitets- villkoren erhålls och påvisas under kursens gång.

Efter fullgjord kurs kan eleven även förklara hur valet av modell och algoritm påverkar möjligheten att uppnå globalt optimala lösningar. Uppnådda färdigheter demonstreras i räkneövningar, en individuell uppgift som eleven själv definierar samt en muntlig tentamen.

Mer information: http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/424500.0/1409

Responsible teacher

Åbo Akademi
Frank Pettersson
frank.pettersson(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
424500.0
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
29.10.–29.12.2019
Application deadline:
13.10.2019
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Master
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
General prerequisites:
None.
Study suitable for:
Courses are suitable for master's level students interested in the topics