Back to all courses

Optimering

Individual course

Studenterna uppnår och visar kunskaper i att självständigt kunna uppställa optimeringsmodeller, välja lämpliga metoder för att lösa dessa, samt även använda mjukvara som implementerar valda algoritmer. En tillräcklig förståelse för de i kursmaterialet givna algoritmerna samt de allmänna optimalitets- villkoren erhålls och påvisas under kursens gång.

Efter fullgjord kurs kan eleven även förklara hur valet av modell och algoritm påverkar möjligheten att uppnå globalt optimala lösningar. Uppnådda färdigheter demonstreras i räkneövningar, en individuell uppgift som eleven själv definierar samt en muntlig tentamen.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

Responsible teacher

Åbo Akademi
Frank Pettersson
frank.pettersson(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
424500.0
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
29.10.–29.12.2019
Application deadline:
13.10.2019
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
Swedish
General prerequisites:
None.
Study suitable for:
Courses are suitable for master's level students interested in the topics
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.