Back to all courses

Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssin sisältö:

 • C-kielen perusteet
 • Kääntäjän ja linkkerin toiminta
 • C-kielen ja konekielen (assembler) välinen suhde
 • Mikrokontrollerien sisäiset oheislaitteet ohjelmoijan näkökulmasta (ajastimet, I/O, keskeytykset)
 • Muut keskeiset oheislaitteet niiden toiminnan ja käyttökohteiden näkökulmasta
 • C-kielen standardit ja erityisesti niiden määrittelyt sulautetun ohjelmoinnin näkökulmasta
 • Ohjelmointikäytäntömäärittelyt ja niiden soveltaminen

Kurssin käytyään opiskelija

 • hallitsee C-ohjelmoinnin perusteet ja pystyy ohjelmoimaan verraten yksinkertaisia, useammasta funktiosta koostuvia sovelluksia.
 • tuntee kielen standardit yleisellä tasolla ja tunnistaa sulautetulle ohjelmoinnille tärkeimpien standardien versiot ja ominaisuudet joita ne määrittelevät.
 • osaa soveltaa ohjelmointikäytäntömäärittelyä laadukkaan lähdekoodin tuottamiseksi, osaa selittää mikroprosessorin ja mikrokontrollerin eron, tuntee sulautettujen järjestelmien rajoituksia ja erityispiirteitä.
 • osaa digitaalisen I/O:n, keskeytysten, ajastimien sekä PWM:n perusteet.
 • on tutustunut mikrokontrollerien keskeisimpiin oheislaitteisiin.

Kurssin tentti järjestetään kampuksella.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

c-ohjelmointi embedded systems

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
Technical studies
Topics:
Computer engineering,
Industrial engineering and management,
Programming
Course code:
DTEK0074
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
7.3.–2.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ohjelmoinnin perusteet, tietorakenteet ja algoritmit, Git-versionhallinta ja unix/linux-käyttöjärjestelmän käyttö komentotulkilla
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.