Back to all courses

Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi

Individual course

Kurssin sisältö:

  • C-kielen perusteet
  • Kääntäjän ja linkkerin toiminta
  • C-kielen ja konekielen (assembler) välinen suhde
  • ARM-pohjaisen mikrokontrollerin sisäiset oheislaitteet ohjelmoijan näkökulmasta (ajastimet, I/O, väyläohjaimet, virransäästötoiminnot, keskeytykset, DMA)
  • Reaaliaikakäyttöjärjestelmien perusteet (FreeRTOS)

Kurssin käytyään opiskelija

  • hallitsee C-ohjelmoinnin perusteet ja pystyy ohjelmoimaan verraten yksinkertaisia, useammasta funktiosta koostuvia sovelluksia.
  • osaa selittää mikroprosessorin ja mikrokontrollerin eron, sulautettujen järjestelmien rajoitukset ja erityisvaatimukset sekä sulautetuissa järjestelmissä käytetyt virransäästömenetelmät ja reaaliaikakäyttöjärjestelmät.
  • osaa listata tyypillisen mikrokontrollerin oheislaitteet.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

c-ohjelmointi embedded systems

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari
timo.vasankari(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies,
Technical studies
Topics:
Computer engineering,
Industrial engineering and management,
Programming
Course code:
DTEK0074
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
8.3.–2.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact,
Online
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Basics of programming.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.