Back to all courses

Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi

Individual course

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssin sisältö:

 • C-kielen perusteet
 • Kääntäjän ja linkkerin toiminta
 • C-kielen ja konekielen (assembler) välinen suhde
 • Mikrokontrollerien sisäiset oheislaitteet ohjelmoijan näkökulmasta (ajastimet, I/O, keskeytykset)
 • Muut keskeiset oheislaitteet niiden toiminnan ja käyttökohteiden näkökulmasta
 • C-kielen standardit ja erityisesti niiden määrittelyt sulautetun ohjelmoinnin näkökulmasta
 • Ohjelmointikäytäntömäärittelyt ja niiden soveltaminen

Kurssin käytyään opiskelija

 • hallitsee C-ohjelmoinnin perusteet ja pystyy ohjelmoimaan verraten yksinkertaisia, useammasta funktiosta koostuvia sovelluksia.
 • tuntee kielen standardit yleisellä tasolla ja tunnistaa sulautetulle ohjelmoinnille tärkeimpien standardien versiot ja ominaisuudet joita ne määrittelevät.
 • osaa soveltaa ohjelmointikäytäntömäärittelyä laadukkaan lähdekoodin tuottamiseksi, osaa selittää mikroprosessorin ja mikrokontrollerin eron, tuntee sulautettujen järjestelmien rajoituksia ja erityispiirteitä.
 • osaa digitaalisen I/O:n, keskeytysten, ajastimien sekä PWM:n perusteet.
 • on tutustunut mikrokontrollerien keskeisimpiin oheislaitteisiin.

Kurssin tentti järjestetään kampuksella.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

c-ohjelmointi embedded systems

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topics:
Computer engineering,
Industrial engineering and management,
Programming
Course code:
DTEK0074
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
7.3.–2.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Finnish
General prerequisites:
Ohjelmoinnin perusteet, tietorakenteet ja algoritmit, Git-versionhallinta ja unix/linux-käyttöjärjestelmän käyttö komentotulkilla
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.