Back to all courses

Tietojärjestelmien kehittäminen

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssilla käsitellään tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusasioita, kuten miten kehitystyö voidaan vaiheistaa ja millaisia tehtäviä eri kehitystyön vaiheisiin sisältyy. Kurssilla tutustutaan tietojärjestelmän kehittämisprosessin elinkaareen sekä erilaisiin vaihejakomalleihin, kuten vesiputousmalli ja ketterät menetelmät. Lisäksi tarkastellaan millaisessa ympäristössä tietojenkäsittelytoimintaa hyödynnetään ja mikä on tietojenkäsittelyn asema joustavan yrityksen toiminnassa. Kurssilla tutustutaan myös muutamiin tietojärjestelmän suunnittelussa hyödynnettäviin kuvausmenetelmiin, kuten ER-, käyttötapaus- ja uimaratakaavioihin sekä niihin liittyviin työkaluihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä tietojärjestelmän kehittämisprosessin päävaiheet ja tunnistaa tietojärjestelmän roolin osana yritysten toimintaa ja ymmärtää miten tietojärjestelmällä voidaan tukea ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
  • osaa listata erilaisia järjestelmiin liittyviä toteutusvaihtoehtoja
  • osaa soveltaa oppimaansa pienimuotoisen tietojärjestelmän suunnitteluun
  • on kehittänyt taitojaan ilmaista itseään kirjallisesti sekä oman että muiden alojen henkilöille
  • kykenee työskentelemään erilaisten henkilöiden kanssa sekä ymmärtää tiimityöskentelyn pelisäännöt ja osaa toimia vastuullisena tiimin jäsenenä
  • osaa tunnistaa ja ratkaista teknillisiä ja taloudellisia ongelmia.

Lisätietoja kurssista Vaasan yliopiston kurssisivulla.

vesiputousmalli ketterät menetelmät liiketoiminta yritystoiminta ohjelmointi ohjelmistokehitys sovelluskehitys software development devaus devaaja agile

Further information about the studies

University of Vaasa
Teemu Mäenpää
teemu.maenpaa(at)uwasa.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
TITE1090
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
1.10.–12.11.2020
Application deadline:
23.9.2020
Host university:
University of Vaasa
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Place of contact learning:
Vaasa
Language:
Finnish
Study suitable for:
Sovelluskehitystyöstä kiinnostuneet, jotka haluavat saada hyvän kokonaiskäsityksen alasta ja oppia sovelluskehitysprojektien perusasiat, kuten vaatimusmäärittelyä ja sovelluksen suunnittelua.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.