Back to all courses

Toleranssisuunnittelu

Individual course

Sisältö:

  • Johdanto
  • Peruskäsitteet
  • Prosessin kyvykkyys
  • Toleranssin määrittäminen
  • Toleranssiketjun määrittäminen ja laskenta
  • Mittausdatan hyödyntäminen toleranssisuunnittelussa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää toleranssisuunnittelun merkityksen olennaisena osana tuotekehitysprosessia ja osaa itsenäisesti soveltaa sitä suunnittelun perustyökaluna.

Opiskelija ymmärtää tuotteen komponenttien valmistuksessa ja kokoonpanossa esiintyvän vaihtelun, jonka hän osaa huomioida komponenttien mitoituksessa ja toleranssien määrittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa muuntaa suunniteltavan tuotteen avaintoimintoihin ja kokoonpanoon liittyvät vaatimukset kriittisiksi mitoiksi sekä kykenee määrittämään niihin vaikuttavat toleranssiketjut ja laskemaan ketjuissa syntyvät kokonaisvaihtelut.

Opiskelija osaa arvioida erilaisia rakenteita niiden vaihteluherkkyyden näkökulmasta sekä osaa optimoida rakenteen siten, että komponenttien mittavaihtelun vaikutus kriittisiin mittoihin ja edelleen tuotteen avaintoimintojen luotettavuuteen on mahdollisimman pieni.

Lisätietoa kurssisivulla.

Responsible teacher

University of Oulu
Mika Pylvänäinen
mika.pylvanainen(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
462113S
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
13.1.-21.3.2020
Application deadline:
15.1.2020
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basic knowledge in statistics and mechanical engineering is beneficial.
Study suitable for:
Degree students and desingers who work in product consepting and product design
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.