Back to all courses

Toleranssisuunnittelu

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Sisältö:

 • Johdanto
 • Peruskäsitteet
 • Prosessin kyvykkyys
 • Toleranssin määrittäminen
 • Toleranssiketjun määrittäminen ja laskenta
 • Mittausdatan hyödyntäminen toleranssisuunnittelussa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää toleranssisuunnittelun merkityksen olennaisena osana tuotekehitysprosessia ja osa itsenäisesti soveltaa sitä suunnittelun perustyökaluna.
 • ymmärtää tuotteen komponenttien valmistuksessa ja kokoonpanossa esiintyvän vaihtelun, jonka hän osaa huomioida komponenttien mitoituksessa ja toleranssien määrittämisessä.
 • osaa muuntaa suunniteltavan tuotteen avaintoimintoihin ja kokoonpanoon liittyvät vaatimukset kriittisiksi mitoiksi sekä kykenee määrittämään niihin vaikuttavat toleranssiketjut ja laskemaan ketjuissa syntyvät kokonaisvaihtelut.
 • osaa arvioida erilaisia rakenteita niiden vaihteluherkkyyden näkökulmasta sekä
 • osaa optimoida rakenteen siten, että komponenttien mittavaihtelun vaikutus kriittisiin mittoihin ja edelleen tuotteen avaintoimintojen luotettavuuteen on mahdollisimman pieni.

Kurssimateriaali sisältää Moodle-oppimisympäristössä viikoittain jaettavan teoriaosuuden (pdf-tiedosto) sekä määräaikaan mennessä palautettavat viikkotehtävät. Kurssin lopussa suoritetaan harjoitustyö sekä lopputentti.

Yritysten työntekijät voivat osallistua kurssille.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Oulu
Reijo Saari

Responsible teacher

University of Oulu
Mika Pylvänäinen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Mechanical engineering
Course code:
462115S
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–31.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basic knowledge in statistics and mechanical engineering is beneficial.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.