Back to all courses

Tuoteinnovaatiot

Individual course

Kurssi tarjoaa luovan ideoinnin perusteet, työkaluja ja tietotaitoa luovaan suunnitteluun ja innovaatioiden tekemiseen. Aiheina ovat myös ongelman ratkaiseminen luovalla tavalla sekä syntyneiden ideoiden suojaaminen (patentoimalla tai muilla suojaus muodoilla). Lisäksi käsitellään suojausmuotoja, suojauskäytäntöjä ja -vaatimuksia.

Sisältö:

  • Luova ongelman ratkaisu sekä luovuuden käyttäminen suunnittelutehtävissä.
  • Ongelman analysointi ja abstrahointi.
  • Ongelman yksilöiminen ja jakaminen osaongelmiin.
  • Systemaattisten metodien soveltaminen määriteltyihin ongelmiin.
  • Tuotteen suojausmuodot ja niiden soveltaminen käytännössä.
  • Patenttikäytännöt ja -lainsäädäntö.
  • Patentin hakuperiaatteet ja patenttihakemuksen teko.
  • Patentin hakeminen ulkomailla.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Moodle-kurssina. Kurssi koostuu itse opiskeltavasta materiaalista joka keskittyy patentointiin. Materiaalin pohjalta on 5 viikkotenttiä (1 kpl/materiaaliosa), “teoria”osan jälkeen on harjoitusosa, jossa 5 harjoitusta (1 kpl/viikko) ja lopuksi vielä harjoitustyö (patenttihakemuksen teko).

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Responsible teacher

University of Oulu
Juhani Niskanen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
464104A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
6.9.–31.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Study suitable for:
Mechanical and design engineers from industry companies, MSc students
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.