Back to all courses

Tuoteinnovaatiot

Individual course

Tuoteinnovaatiot on uusi kurssi, jossa yhdistyvät aikaisemmat kurssit Luovan työn tekniikka sekä Tuotesuojaus. Kurssin aihealueena on luova ideointi, uusien innovaatioiden kehittäminen ja ideointi työkalujen käyttäminen sekä syntyneiden ideoiden suojaaminen eli patentoiminen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee muuntamaan tutun olotilan teknistä ratkaisua vaativaksi ongelmaksi ja kyseenalaistamaan olemassa olevat ratkaisut sekä tietää tärkeimmät luovan työn systemaattiset metodit. Saadun ratkaisun opiskelija kykenee saattamaan suojattavaan muotoon kun hän tietää, mitkä ovat tuotteen patentoitavuuden edellytykset sekä osaa verrata patenttia muihin teollisoikeudellisiin suojamuotoihin. Opiskelija tietää myös työnantajan ja työntekijän oikeudet, kun kysymyksessä on toisen palveluksessa tehty keksintö.

Sisältö:

  • Ongelman analysointi ja abstrahointi, ongelman liittäminen suurempaan kokonaisuuteen tai pilkkominen osaongelmiksi.
  • Systemaattisten menetelmien soveltaminen määriteltyyn ongelmaan.
  • Eri teollisoikeudelliset suojamuodot ja niiden käyttö kilpailukeinona.
  • Patenttisuojan laajuus ja pätevyys.
  • Patentin hakeminen ja patenttihakemuksen laatiminen.
  • Patentin hakeminen ulkomailla.
  • Konfliktitilanteet.
  • Patenttilainsäädäntö.

Lisätietoja Oulun yliopiston WebOodi-sivulla.

Responsible teacher

University of Oulu
Juhani Niskanen
juhani.niskanen(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
Technical studies
Topic:
Industrial engineering and management
Course code:
464104A
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
3.9.–19.10.2019
Application deadline:
1.9.2019
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Study suitable for:
Mechanical and design engineers from industry companies, Machine design students
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.