Back to all courses

Web-järjestelmät

Individual course

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan ns. käänteisen luokkahuoneen periaatetta siten, että varsinaista ennalta määriteltyä luento-opetusta ei ole. Kontaktitunnit on varattu ensisijaisesti tehtävien ratkaisuun ja tehtäviin liittyviin demonstraatioihin.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna osallistumatta kontaktiopetukseen.

Kurssin sisältö:

  • Web-sovellusten toiminnan periaatteita
  • JavaScript
  • Komponenttipohjaiset selainsovellukset
  • Palvelinpään ohjelmoinnista
  • Tietokanta web-sovelluksissa
  • Sovelluksen tilan hallinnasta
  • Web-sovellusten testaus

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään web-ympäristössä toimivan sovelluksen hallittavaksi, olioista ja moduuleista muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Opiskelija osaa myös käyttää web-sovellusten kehittämisessä ajanmukaisia tekniikoita sekä hyödyntää keskeisiä ympäristön tarjoamia ohjelmointirajapintoja. Opiskelija tuntee selain- ja palvelinsovelluksen välisen kommunikoinnin periaatteet sekä osaa integroida tietokannan osaksi web-sovellusta.

Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin ja tehtäviin pohjautuvaan tenttiin. Tarkistathan opettajalta, onko EXAM-tentti sidottu tiettyyn EXAM-luokkaan ennen tentin suorittamista.

Lisätietoa kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi web-sovellukset tietokannat

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Timo Mäkinen
timo.makinen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
PLA-32832
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
6.3.–22.5.2020
Application deadline:
28.2.2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Language:
Finnish
General prerequisites:
Olio-perustaisen ohjelmoinnin, web-tekniikoiden (HTML, CSS, JavaScript) sekä tietokantojen perusteiden tuntemus. Näitä tietoja käsitellään opintojaksoilla Olio-ohjelmointi, Johdatus web-ohjelmointiin ja Tiedonhallinta ja tietokannat.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.