Takaisin kaikki kurssit

Automaation kesäkurssi

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi on FITech-opiskelijoille tarkoitettu erillinen kesätoteutus. Kurssille hyväksytään enintään 20 FITech-opiskelijaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää automaation merkityksen yhteiskunnassa, tekniikassa ja luonnontieteissä.
 • tutustuu automaation tyypillisiin teollisiin sovelluskohteisiin ja ymmärtää automaation roolit niissä.
 • muodostaa käsityksen siitä, mihin automaatio perustuu ja hän ymmärtää takaisinkytkennän merkityksen automaatiossa.
 • ymmärtää, että takaisinkytkentä on luontaisesti läsnä luonnonilmiössä ja tekniikan sovelluksissa ja että takaisinkytkennän suunnitelmallinen hyödyntäminen on mahdollistanut monia ihmiskunnan hyväksi kehitettyjä teknistaloudellisia innovaatioita.
 • kykenee löytämään omasta arkielämästään takaisinkytkentään ja automaatioon perustuvia sovelluksia ja parhaimmillaan hän hahmottaa niiden dynamiikkaa.
 • ymmärtää automaatioalan peruskäsitteistön ja terminologian ja osaa viestiä niillä.
 • tietää automaatiotekniikan keskeisimmät ohjaustavat ja säätökytkennät sekä ymmärtää niiden vahvuudet ja heikkoudet.
 • tietää automaatio- ja säätötekniikassa käytetyt tyypillisimmät suunnitteluspesifikaatiot, vaatimusmäärittelyt ja niihin liittyvät tunnusluvut.
 • osaa johtaa fysiikan laeilla käytännön järjestelmiä kuvaavia yksinkertaisia matemaattisia malleja, ja hän osaa laatia niitä vastaavia lohkokaavioita.
 • osaa analysoida yksinkertaisia lineaarisia aikainvariantteja dynaamisia systeemejä, ja tietää, miten tällaisten systeemien stabiiliutta, vaimennusta, nopeutta ja tarkkuutta voidaan tutkia.
 • ymmärtää myös systeemin ja sen vasteiden välisiä yhteyksiä.

Kurssin aikana opiskelija tutustuu Matlab- ja Simulink-ohjelmistoihin ja osaa hyödyntää niitä oman oppimisen tukivälineenä, esimerkiksi tarkastamaan laskuharjoitustehtäviä, simuloimaan dynaamisia ilmiöitä ja tutkimaan systeemin vasteita annetuilla herätteillä. Kurssin lopussa järjestetään vierailuluennot, joissa opiskelijoille esitellään automaatiotekniikan pääaineet.

Lisätietoja kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Haku päättyy torstaina 4.6. ja kurssi käynnistyy tiistaina 9.6. Otathan paikan välittömästi vastaan, kun olet saanut hyväksymisviestin ja ohjeet paikan vahvistukseen; näin varmistetaan, että pääset ajoissa kurssialustalle. Kurssi alkaa etäaloitusluennolla Zoomissa ti 9.6.2020 klo 16:15, jolloin käydään kesän kurssiaikataulu tarkemmin läpi.

Vastuuopettajat

Tampereen yliopisto
Anna-Reetta Eilola
Tampereen yliopisto
Veli-Pekka Pyrhönen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Automaatiotekniikka
Kurssikoodi:
ASE-1131
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
9.6.–19.8.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Opetuspaikkakunta:
Tampere
Kieli:
Suomi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.