Takaisin kaikki kurssit

Global change biology

Yksittäinen kurssi

Ifall du deltar i denna kurs som en del av ett FITech-biämne, så observera att alla biämnen kommer att erbjudas för sista gången under läsåret 2021-2022. Kontrollera de enskilda kurserna för uppdateringar gällande framtida tillgänglighet.

Kursen fokuserar på hur globla antropogena förändringar, så som klimatförändring, överfiske, nedskräpning, övergödning, land och havsanvändning, maritim trafik m.m. påverkar haven och de marina ekosystemen. Dessutom undersöker vi hur framtidsscenarierna och det globala miljöarbetet ser ut.

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

  • Förklara vad olika globala förändringar innebär
  • Redogöra för hur globala förändringar påverkar marina miljöer och organismer
  • Redogöra för hur det globala miljöarbetet ser ut
  • Definiera centrala begrepp och koncept inom temat

Följande allmänfärdigheter uppövas:

  • att självstädnigtsöka relevant information, kritiskt granska och sammanfatta vetenskaplig text inom temat
  • att uttrycka sig och ställa frågor om globala förändringar och dess påverkan på havet
  • att arbeta i grupp

Mer information i Åbo Akademis studiehandbok.

Vastuuopettaja

Åbo Akademi
Anna Törnroos-Remes

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Tuotantotalous
Kurssikoodi:
MM00BM98
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
3.9.–27.10.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Åbo Akademi
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Lähiopetus
Opetuspaikkakunta:
Turku
Kieli:
Englanti,
Ruotsi
Esitietovaatimukset:
Alempi korkeakoulututkinto.
Kenelle kurssi sopii:
Maisteritason insinööri- tai kauppatieteiden opiskelijat. Esim. biologian, geologian ja sosiaalitieteiden opiskelijat. Työelämässä olevat aikuisopiskelijat.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.