Takaisin kaikki kurssit

Industriellt värdeskapande

Yksittäinen kurssi

Målsättningar och innehåll:

Målsättningen med kursen är att ge en överblick över industriellt värdeskapande, speciellt visavi tjänstekoncept och utvecklingen av tjänster på industriella marknader. De industriella tjänstekoncepten tar sin utgångspunkt i kundbehov över tillgångars hela livscykel och granskas genom användarerfarenheter, mervärdet och teknologisk utveckling. Digitala teknologier möjliggör ytterligare nya affärsmodeller för postindustriellt värdeskapande.

Under kursens gång behandlas centrala teman i ämnet, inkluderande:

 • Skillnader mellan produkter (gods) och tjänster
 • Värdeskapande genom tjänster
 • Tjänsteinnovation och utveckling av tjänstekoncept
 • Kommersialisering av industriella tjänstekoncept
 • Digitalisering av tjänstekoncepten och värdeskapandet
 • Organisationstransformation från produkttillverkare till tjänsteleverantör
 • De ekonomiska implikationerna av industriellt värdeskapande.

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna:

 • Redogöra för de grundläggande begreppen, teorierna och modellerna för industriella tjänstekoncept och industriellt värdeskapande.
 • Särskilja mellan produkt- och tjänstedrivet värdeskapande.
 • Utforma och beskriva tjänster för kommersiellt bruk på industriella marknader utgående från kunderfarenheten och mervärdet.
 • Ta ställning till kontextuella faktorer som påverkar de industriella tjänsternas utformning.
 • Utforma affärsmodeller för industriella tjänster.
 • Optimera värdet av industriella investeringar utgående från tjänstedriven strategi och teknisk kompetens.
 • Evaluera värdet av en tjänstefiseringsstrategi.

Du kan få ett digitalt kompetensmärke efter att du gjort denna kurs.

NB! You will find this course under the name “FITech-Tku Fall 2020” on the Degree students’ application form and under the name “FITech-ES Fall 2020” on the Adult learners’ application form.

Vastuuopettaja

Åbo Akademi
Magnus Hellström

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Tuotantotalous
Kurssikoodi:
IE00CF61
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
31.8.–25.10.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Åbo Akademi
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Lähiopetus
Paikkakunta:
Turku
Opetuskieli:
Ruotsi
Esitietovaatimukset:
Grundkurs i industriell ekonomi eller motsvarande kunskaper
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.