Takaisin kaikki kurssit

Insinöörimatematiikka A5

Yksittäinen kurssi

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. todennäköisyyden käsite, laskulait, todennäköisyysjakaumat, yhteisjakaumat, otosjakaumat sekä tilastollinen testaaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määrittää ongelmanratkaisutilanteessa satunnaismuuttujan/satunnaismuuttujat ja niiden otosavaruuden sekä määrittää tiheysfunktion
  • osaa määrittää tehtävänä olevan tapahtuman satunnaismuuttujien avulla ja osaa laskea tapahtuman todennäköisyyden
  • osaa tunnistaa ja laskea todennäköisyyksiä tavallisimmilla jatkuvilla ja diskreeteillä todennäköisyysjakaumilla
  • osaa todennäköisyyslaskennan laskusääntöjä ja tuntee tavallisimmat tunnusluvut, odotusarvon, varianssin, keskihajonnan, kovarianssin ja korrelaation
  • ymmärtää otossuureiden ja tilastollisen testaamisen periaatteet ja osaa suorittaa tilastollista testaamista.

Luennot järjestetään 2.3.–10.4. (6 h/vko) ja laskuharjoitukset viikoilla 9.3.–17.4. (2-3 h/vko). Tentti järjestetään 6.5.2020 klo 17–20 Tampereen yliopiston kampuksella.

Lisätietoa kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Jani Hirvonen
jani.hirvonen(at)tuni.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalveluiden päällikkö
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Kurssikoodi:
MAT-01510
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
2.3.–6.5.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Monimuoto-opinnot
Opetuspaikkakunta:
Tampere
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssi Insinöörimatematiikka A3 tai vastaavat tiedot
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan