Takaisin kaikki kurssit

Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssisisältö:

 • Käyttöjärjestelmän perusrakenteet ja -toiminnot: tiedostojärjestelmä, prosessit, prosessien ajoitus ja hallinta, muistinhallinta, oheislaitteet.
 • Unix-järjestelmän rakenne.
 • C-ohjelmointikieli ja sen ohjelmointiympäristö ja työkalut Unix-järjestelmässä.
 • Unixin komentotulkki-ohjelmointi.
 • Standardi I/O-kirjasto, kehittyneet I/O-toiminnot.
 • Järjestelmätiedot ja -tiedostot.
 • Prosessit, prosessien hallinta, prosessien väliset suhteet.
 • Säikeet ja niiden hallinta.
 • Palveluprosessit.
 • Prosessienvälinen kommunikointi.
 • Signaalit ja niiden hallinta.

Kurssin käytyään opiskelija

 • ymmärtää, kuinka käyttöjärjestelmä rakentuu, miten se keskeiset toiminnot on toteutettuja miten se toimii yhdessä sovellusohjelmien kanssa.
 • osaa jakaa monimutkaiset ongelmat pienempiin kokonaisuuksiin, ja tietää, miten käyttöjärjestelmän kokoinen, iso ohjelmistoprojekti suunnitellaan ja toteutetaan.
 • hallitsee kokonaiskuvan tietokonejärjestelmän rakenteesta sekä niiden liittymäkohdista algoritmiikkaan, tietokonearkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmiin, kääntäjiin ja tulkkeihin sekä ohjelmistotuotantoon.
 • ymmärtää systeemiohjelmoinnin merkityksen sovelluskehityksessä ja järjestelmän ylläpidossa.
 • tuntee käyttöjärjestelmän perustoiminnot.
 • osaa kirjoittaa Posix-ohjelmia C-kieltä käyttäen, osaa soveltaa Posix-kirjastoja ja järjestelmätason funktioita ohjelmissaan.
 • osaa ohjelmoida Unix-järjestelmän komentosarjoja.

Suoritustavat:

Luennot 28 h ja luennoille valmistautuminen 28 h. Harjoitukset 14 h ja harjoituksiin valmistautuminen 14 h. Harjoitustyö 52 h. ja tenttiin valmistautuminen 17 h. Verkkotentti 3 h. Yhteensä 156 h.

Lisätietoa kurssista LUT-yliopiston Sisu-kurssisivulla.

You can get a digital badge after completing this course.

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Jussi Kasurinen
jussi.kasurinen(at)lut.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalveluiden päällikkö
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Ohjelmointi,
Tietokonetekniikka
Kurssikoodi:
CT30A3370
Opintopisteet:
6 ECTS
Price:
0 €
Taso:
Opetusaika:
Kevät 2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin
Järjestävä yliopisto:
LUT-yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmoinnin perusteet, C-ohjelmointi, tietorakenteet ja algoritmit.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraaviin teemoihin