Takaisin kaikki kurssit

Konediagnostiikan perusteet

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Opintojaksolla perehdytään koneiden toiminnan ja kunnon määrittämiseen liittyviin lähtökohtiin, perusteisiin ja menetelmiin, joita tarvitaan nykyaikaisessa teollisuuden kuntoon perustuvan kunnossapidon toteuttamisessa.

Kurssin keskeistä sisältöä ovat konediagnostiikassa hyödynnettävät yleisimmät kunnonvalvonnan menetelmät ja mittaustekniikat. Pääpaino on värähtelymittausten toteuttamiseen, analysointiin ja signaalinkäsittelyyn liittyvissä perusteissa, yleisimpien pyörivien koneiden vikojen tunnistamisessa sekä värähtelyn voimakkuuden arvioimisessa.

Kurssin jälkeen

  • opiskelija osaa selittää kuntoon perustuvan kunnossapidon toteuttamisen periaatteet ja yleisimmät siinä hyödynnettävät menetelmät.
  • opiskelija osaa kertoa, mihin värähtelymittaukset perustuvat ja osaa valita sopivat mittaus- ja analysointimenetelmät tavallisimpien koneissa esiintyvien vikojen tunnistamiseen.
  • opiskelijalla on hyvät perustiedot koneiden kunnonvalvonnassa käytettävien yleisimpien menetelmien toimintaperiaatteista ja käyttömahdollisuuksista.
  • opiskelija osaa valita sopivia mittaus- ja analysointimenetelmiä tavallisimpien koneissa esiintyvien vikojen tunnistamiseen.

Kurssi toteutetaan ohjattuna etäopiskeluna. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristön kautta jaettavan materiaalin sekä erilaisten tehtävien ja harjoituksien avulla. Lisäksi kurssilla on arvioitavia tehtäviä ja kokeita kurssin aikana.

Yritysten työntekijät voivat osallistua kurssille maksuttomasti.

Lisätietoa kursseista ja niiden suorittamisesta

Oulun yliopisto
Reijo Saari

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Jouni Laurila

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Monica Sandberg, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Konetekniikka
Kurssikoodi:
462113S
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
15.3.–30.4.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Konetekniikan, koneiden mittaustekniikan ja kunnossapidon aiheiden perusosaamisesta on merkittävää etua kurssin suorittamisessa.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.