Takaisin kaikki kurssit

Koneiden mallinnus ja simulointi

Yksittäinen kurssi

Kurssille otettavien FITech-opiskelijoiden määrä: 5–50

Opintojaksolla perehdytään Adams-ohjelmiston käyttöön monikappaledynamiikan simulointityökaluna. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Adamsin peruskäytön ja pystyy syventämään osaamistaan omatoimisesti. Opintojaksoon kuuluu laajahko harjoitustyö, joka on mahdollista tehdä ryhmätyönä. Harjoitustyön lisäksi suoritetaan lopputentti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa luoda jäykistä kappaleista muodostuvan monikappalejärjestelmän simulointimallin Adams- ja MATLAB/Simulink-ohjelmistoilla.
  • osaa tulkita simulointituloksia ja kykenee arvioimaan tulosten validiteettia.
  • pystyy suunnittelemaan monimutkaisten järjestelmien osamalleja ja osaa selittää vaativien mallinnuskokonaisuuksien muodostamisperiaatteet.
  • osaa arvioida erilaisten koneteknisten järjestelmien mallintamisen tasoja ja mallinnusprosessin laajuutta.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
Reijo Saari

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Toni Liedes

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Konetekniikka
Kurssikoodi:
462109S
Opintopisteet:
8 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
6.9.–31.12.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Perustiedot konetekniikasta.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.