Takaisin kaikki kurssit

Konetekniikan materiaalit

Yksittäinen kurssi

Kurssin sisältö:

  • Rautametallit: erilaiset rakenneteräkset, nuorrutus- ja työkaluteräkset, ruostumattomat teräkset sekä valuraudat ja -teräkset.
  • Ei-rautametallit: kevytmetallit eli alumiini-, titaani- ja magnesiumseokset sekä raskaista värimetalleista kupari- ja nikkeliseokset.
  • Tekniset muovit ja muovikomposiitit, kumit sekä elastomeerit.
  • Konstruktiokeraamit.
  • Lyhyt esittely kunkin materiaaliryhmän materiaalien valmistuksesta.
  • Materiaalinvalinnan suoritus eri vaatimukset silmällä pitäen.
  • Ashbyn kartat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee metallisten ja ei-metallisten konstruktiomateriaalien pääryhmät eli rautametallit, ei-rautametallit, polymeeripohjaiset materiaalit sekä konstruktiokeraamit ja niiden luonteenomaiset ominaisuudet. Lisäksi opiskelija tuntee näiden pääryhmien sisällä olevat keskeiset materiaalit sekä niiden edut ja rajoitukset tuotteen valmistuksen ja käytettävyyden suhteen. Hän kykenee myös löytämään sopivimmat materiaalivaihtoehdot tiettyyn komponenttiin tai rakenteeseen ja valitsemaan näistä parhaan vaihtoehdon hyödyntämällä systemaattista materiaalinvalintaa.

Luento-opetusta 32 tuntia ja itsenäistä opiskelua 103 tuntia. Kurssi sisältää ryhmätyönä laadittavan materiaalinvalintaan liittyvän kirjallisen katsauksen. Kurssin loppupuolella käytetään 1–2 luentokertaa töiden arvioimiseen ja palautteen antamiseen.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Anna Kisko
anna.kisko(at)oulu.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Monica Sandberg , Opintoasioiden suunnittelija
monica.sandberg(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Konetekniikka
Kurssikoodi:
465102A
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
18.1.–30.4.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssi 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin tai vastaavat taustatiedot.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.