Takaisin kaikki kurssit

Murtumismekaniikka

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 10

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan materiaalien murtumismekaaninen käyttäytyminen ja rakenteiden murtumismekaaniset mitoitusperiaatteet, jotka ovat nykyisin yleistymässä koneenrakennuksessa ja erityisesti hitsattujen teräsrakenteiden suunnittelussa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee murtumismekanismit ja materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niihin
  • osaa käyttää taulukkoratkaisuja lineaarisessa murtumistarkastelussa
  • osaa myös tarkastella särön kasvua väsyttävässä kuormituksessa
  • osaa käyttää elementtimenetelmää murtumismekaanisissa tarkasteluissa
  • pystyy käyttämään murtumismekaniikan suunnitteluperiaatteita.

Kurssin päätyttyä opiskelijalla on perustiedot ja -taidot, joilla hyödyntää murtumismekaniikkaa suunnittelussa.

Kurssimateriaali sisältää Moodle-oppimisympäristössä viikoittain jaettavan teoriaosuuden (pdf-tiedosto) sekä määräaikaan mennessä palautettavat viikkotehtävät ja esimerkkilaskutehtävät. Kurssin lopussa suoritetaan harjoitustyö sekä lopputentti (koronavarauksella).

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
Reijo Saari

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Jari Laukkanen

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Monica Sandberg, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Konetekniikka
Kurssikoodi:
461115S
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
18.1.–30.4.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Perustiedot konetekniikasta.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.