Takaisin kaikki kurssit

Ohutlevytuotteiden muovausmenetelmät

Yksittäinen kurssi

Mikäli osallistut tähän kurssiin osana FITech-sivuainetta niin huomioithan, että sivuaineet ovat FITechin tarjonnassa viimeisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Tarkista yksittäisten kurssien tuleva saatavuus kurssien tiedoista.

Tämä kurssi on pakollinen sivuaineen suorittajille.

Kurssilla keskitytään ohutlevyjen muovaaviin menetelmiin kuten mm. syvä- ja venytysvetoon, hydrauliseen muovaukseen nestepaineen avulla, inkrementtimuovaukseen ja rullamuovaukseen. Menetelmiä verrataan levytyökeskusten sekä särmäys- että taivutusautomaattien toimintoihin.

Kurssilla käydään läpi eri ohutlevyjen muovausmenetelmiä ja niihin liittyviä työkaluteknisiä pääperiaatteita kustannusarvioineen. Muovausmenetelmiin liitetään materiaalien plastinen käyttäytyminen, jolla tuetaan materiaalivalintaan liittyvää oppimista. Lisäksi perehdytään aineenkoetuksen kautta saatavaan informaatioon ja sen hyödyntämiseen muovausmenetelmien valinnassa. Muovattavuuden arvioinneissa painotetaan materiaalien jännitys-venymä-käyttäytymistä ja sen huomioimista materiaali- ja oikean muovausmenetelmän valinnassa. Kurssilla käydään lisäksi läpi materiaalivalintaa eri menetelmien ja mallien kautta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida eri valmistusmenetelmiä ja tehdä oikeansuuntaisia valintoja halutun tuotteen toimivalle valmistukselle.
  • osaa vertailla muovaavia valmistusmenetelmiä lastuavaan työstöön ja ehdottaa sopivia kustannuksiltaan optimaalisia materiaaleja kulloiseenkin käyttökohteeseen ja tuotantoympäristöön.
  • ymmärtää simuloinnin merkityksen valmistusprosessin optimoinnissa ja valinnassa.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Jari Larkiola, Professori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Konetekniikka
Kurssikoodi:
465112S
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
6.9.–31.12.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.