Takaisin kaikki kurssit

Optimering

Yksittäinen kurssi

Ifall du deltar i denna kurs som ett del av en FITech-biämne, så observera att alla biämnen kommer att erbjudas för sista gången under läsåret 2021-2022. Kontrollera de enskilda kurserna för uppdateringar gällande framtida tillgänglighet.

Studenterna uppnår och visar kunskaper i att självständigt kunna uppställa optimeringsmodeller, välja lämpliga metoder för att lösa dessa, samt även använda mjukvara som implementerar valda algoritmer. En tillräcklig förståelse för de i kursmaterialet givna algoritmerna samt de allmänna optimalitets- villkoren erhålls och påvisas under kursens gång.

Efter fullgjord kurs kan eleven även förklara hur valet av modell och algoritm påverkar möjligheten att uppnå globalt optimala lösningar. Uppnådda färdigheter demonstreras i räkneövningar, en individuell uppgift som eleven själv definierar samt en muntlig tentamen.

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

Vastuuopettaja

Åbo Akademi
Frank Pettersson

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Tuotantotalous
Kurssikoodi:
424500.0
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
6.9.–26.10.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Åbo Akademi
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Lähiopetus
Opetuspaikkakunta:
Turku
Kieli:
Ruotsi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.