Takaisin kaikki kurssit

Toleranssisuunnittelu

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Sisältö:

 • Johdanto
 • Peruskäsitteet
 • Prosessin kyvykkyys
 • Toleranssin määrittäminen
 • Toleranssiketjun määrittäminen ja laskenta
 • Mittausdatan hyödyntäminen toleranssisuunnittelussa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää toleranssisuunnittelun merkityksen olennaisena osana tuotekehitysprosessia ja osa itsenäisesti soveltaa sitä suunnittelun perustyökaluna.
 • ymmärtää tuotteen komponenttien valmistuksessa ja kokoonpanossa esiintyvän vaihtelun, jonka hän osaa huomioida komponenttien mitoituksessa ja toleranssien määrittämisessä.
 • osaa muuntaa suunniteltavan tuotteen avaintoimintoihin ja kokoonpanoon liittyvät vaatimukset kriittisiksi mitoiksi sekä kykenee määrittämään niihin vaikuttavat toleranssiketjut ja laskemaan ketjuissa syntyvät kokonaisvaihtelut.
 • osaa arvioida erilaisia rakenteita niiden vaihteluherkkyyden näkökulmasta sekä
 • osaa optimoida rakenteen siten, että komponenttien mittavaihtelun vaikutus kriittisiin mittoihin ja edelleen tuotteen avaintoimintojen luotettavuuteen on mahdollisimman pieni.

Kurssimateriaali sisältää Moodle-oppimisympäristössä viikoittain jaettavan teoriaosuuden (pdf-tiedosto) sekä määräaikaan mennessä palautettavat viikkotehtävät. Kurssin lopussa suoritetaan harjoitustyö sekä lopputentti.

Yritysten työntekijät voivat osallistua kurssille.

Lisätietoa Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
Reijo Saari

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Mika Pylvänäinen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Konetekniikka
Kurssikoodi:
462115S
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
6.9.–31.12.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tilastomatematiikan ja konetekniikan tuntemuksesta on etua kurssin suorittamisessa.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.