Takaisin kaikki kurssit

Toleranssisuunnittelu

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Sisältö:

 • Johdanto
 • Peruskäsitteet
 • Prosessin kyvykkyys
 • Toleranssin määrittäminen
 • Toleranssiketjun määrittäminen ja laskenta
 • Mittausdatan hyödyntäminen toleranssisuunnittelussa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää toleranssisuunnittelun merkityksen olennaisena osana tuotekehitysprosessia ja osa itsenäisesti soveltaa sitä suunnittelun perustyökaluna.
 • ymmärtää tuotteen komponenttien valmistuksessa ja kokoonpanossa esiintyvän vaihtelun, jonka hän osaa huomioida komponenttien mitoituksessa ja toleranssien määrittämisessä.
 • osaa muuntaa suunniteltavan tuotteen avaintoimintoihin ja kokoonpanoon liittyvät vaatimukset kriittisiksi mitoiksi sekä kykenee määrittämään niihin vaikuttavat toleranssiketjut ja laskemaan ketjuissa syntyvät kokonaisvaihtelut.
 • osaa arvioida erilaisia rakenteita niiden vaihteluherkkyyden näkökulmasta sekä
 • osaa optimoida rakenteen siten, että komponenttien mittavaihtelun vaikutus kriittisiin mittoihin ja edelleen tuotteen avaintoimintojen luotettavuuteen on mahdollisimman pieni.

Kurssimateriaali sisältää Moodle-oppimisympäristössä viikoittain jaettavan teoriaosuuden (pdf-tiedosto) sekä määräaikaan mennessä palautettavat viikkotehtävät. Kurssin lopussa suoritetaan harjoitustyö sekä lopputentti.

Yritysten työntekijät voivat osallistua kurssille.

Lisätietoa Oulun yliopiston kurssisivulla.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
Reijo Saari
reijo.saari(at)oulu.fi

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Mika Pylvänäinen
mika.pylvanainen(at)oulu.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Monica Sandberg , Opintoasioiden suunnittelija
monica.sandberg(at)fitech.io
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
Tekniikan opinnot
Teema:
Konetekniikka
Kurssikoodi:
462113S
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
18.1.–30.4.2021
Viimeinen hakupäivä:
11.1.2021
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tilastomatematiikan ja konetekniikan tuntemuksesta on etua kurssin suorittamisessa.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.