Yrityksille ja yhteistyökumppaneille

FITech rakentaa yhteistyötä tekniikan alan korkeakoulujen ja teollisuuden välille

Yksi FITechin tärkeimmistä tavoitteista on vahvistaa teollisuusyritysten ja yliopistojen välistä yhteyttä ja toimia vuorovaikutuksen mahdollistajana. Konkreettisesti tämä tapahtuu tavallisimmin opintojen kautta, mm. tuomalla kursseille yritysten case-tapauksia ja tarjoamalla diplomityöpaikkoja.

Diplomityöt ovat avainasemassa osaamisen ohjaamisessa Lounais-Suomen alueelle. FITechin perustamisvuodesta 2017 alkaen alueen yrityksiin on tehty jo 361 diplomityötä.

Diplomitöiden merkitys yrityksille

Diplomityössään opiskelija toteuttaa suunnitelman tai tutkimus- ja kehitysprojektin yritykselle. Työn keskeinen tavoite on ratkaista jokin alalla esiintyvä ongelma käyttäen apuna viimeisintä tieteellistä tietoa ja tutkimusmenetelmiä.

Yritykset saavat diplomityöstä tuoreita ajatuksia opiskelijoilta, joilla tieteellinen lähestymistapa on vielä vahvasti tekemisen keskiössä. Diplomityön teettäminen on yritykselle hyvä tapa rakentaa suhdetta mahdolliseen tulevaan työntekijään ja molemmille osapuolilla on hyvin aikaa pohtia mahdollisen tulevan työsuhteen sopivuutta.

Päivitystä yritysten osaamistarpeisiin

Päivitämme vuosittain arviot Lounais-Suomen alueen osaaja- ja osaamistarpeista. Tämä mahdollistaa nopean muuntautumisen ja reagoimisen teollisuuden tarpeisiin.

Aloitimme FITech Turku -hankkeen aikana, jolloin Lounais-Suomen alueella oli merkittävä osaajapula. Hankkeen edetessä olemme siirtäneet painopistettä jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Selvitämme tänä syksynä diplomi-insinööriosaamisen tarvetta yrityksissä FITechin toiminnan suunnittelun tueksi.

Yliopistot hyödyntävät käsitystä osaamistarpeesta seuraavien vuosien opetustarjonnan suunnittelussa. FITech pyrkii vastaamaan muuttuneeseen kysyntään ja näin osaltaan tukemaan Lounais-Suomen teollisuutta.

Yrityskartoitus tehdään kyselylomakkeella, ja vastausten perusteella FITech-tiimistä ollaan myös tarvittaessa yhteydessä kyselyyn vastanneisiin yrityksiin.

Kysely lähetetään Lounais-Suomen yrityksiin syyskuun 2020 aikana. Toivomme runsaasti vastauksia, jotta pystymme muodostamaan mahdollisimman tarkan kuvan alueen yritysten nykytilanteesta!

FITech-verkostoyliopiston perustajajäseniä ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan Akateemiset (TEK). Lue lisää täältä.