Application process

FITech ICT courses

Update your knowledge

Are you interested in coding or artificial intelligence? Study computer science with FITech and update your knowledge. Choose a university and course level – all free of charge!

Below you can find a selection of FITech ICT courses of different topics. There are plenty more courses to come so stay tuned!

The additional information about the courses will be added as soon as possible. Meanwhile, if you have any questions, don’t hesitate to send an email to the contact person of the course!

Applications are welcome!

Instructions for applying

 

 • Aalto University: Introduction to digital transformation 1 ECT (online course)

This module tries to demystify digital transformation and view it from a number of different perspectives such as general, technology, society level and company level perspectives. The videos include an informal discussion with experts who have extensive experience from the area both from an academic perspective as well as practitioners.

The course is organised between 15.6.–31.8.2019.

Apply before: 2.6.

Contact: Olli-Pekka Mutanen (olli-pekka.mutanen@aalto.fi)

 • Aalto University: Digital ethics and sustainability 1 ECT (online course)

Ongoing digital transformation has a major economic, social, cultural and environmental impact. In this module we will focus on the digital ethics issues, hot topics in IT such as big data and analytics and related real-world concerns, cost of digitalisation from a sustainability point of view and explore a number of cases that raise the topic of digital ethics.

The course is organised between 15.6.–31.8.2019.

Apply before: 2.6.

Contact: Olli-Pekka Mutanen (olli-pekka.mutanen@aalto.fi)

 • LUT-yliopisto: Ohjelmistotestauksen periaatteet

Kurssilla perehdytään ohjelmistotestauksen tekniikoihin, tasoihin, automatisointiin, työkaluihin ja testaajana toimimiseen. Kurssin jälkeen opiskelijat pystyvät

 1. selittämään ohjelmistotestauksen keskeiset käsitteet ja konseptit
 2. tekemään ohjelmistotestausta yksikkö-, integraatio- ja systeemitasoilla
 3. käyttämään perustyökaluja testaukseen ja automatisoimaan testaustehtäviä
 4. toimimaan testaustiimissä testaajana.

Kurssi koostuu luentokalvoista ja -videoista, viikkotehtävistä, harjoitustyöstä ja tentistä. Kurssi edellyttää C-ohjelmoinnin perusteiden osaamista ja Linux-käyttöjärjestelmän hallintaa.

Hae ennen: 2.6.

 • LUT-yliopisto: Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet

Kurssilla perehdytään mm. ohjelmoinnin perusteisiin Python-ohjelmointikielellä, hyvään ohjelmointityyliin sekä data-analytiikan perusteisiin ohjelmoinnin näkökulmasta.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 1. Luoda pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä käyttäen peruskomentoja ja -rakenteita.
 2. Luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen.
 3. Luoda Python-ohjelmia, jotka pystyvät lukemaan tekstitiedostoina jaettua tietoa, valitsemaan siitä kiinnostavat tiedot sekä tekemään datalle perusanalyysejä.
 4. Suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin.

Kurssi koostuu luentokalvoista ja -videoista, viikkotehtävistä (väittämät ja ohjelmointi), harjoitustyöstä ja tentistä.

Hae ennen: 2.6.

 • LUT-yliopisto: C-ohjelmoinnin perusteet

Kurssilla perehdytään C-ohjelmointikieleen, osoittimiin ja dynaamiseen muistinhallintaan, hyvään ohjelmointityyliin, makeen ja versionhallintajärjestelmään.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 1. luoda pieniä ohjelmia C-ohjelmointikielellä hyödyntäen peruskäskyjä, tietorakenteita ja kirjastoja.
 2. tehdä aliohjelmista ja tiedostoista muodostuvan ohjelman, jotta ohjelma on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.
 3. käyttää osoittimia ja dynaamista muistinvarausta linkitettyjen listojen luomiseen ja hallitsemiseen.
 4. käyttää make-ohjelmaa ohjelmien kääntämiseen.
 5. käyttää versionhallintaa tiedostojen hallintaan.

Kurssi koostuu luentokalvoista ja -videoista, viikkotehtävistä, harjoitustyöstä ja tentistä. Kurssi edellyttää ohjelmoinnin perusteiden osaamista ja Linux-käyttöjärjestelmän hallintaa.

Kaikki kurssit järjestetään itseopiskeluna verkossa 1.6.–31.7.2019.

Hae ennen: 2.6.

LUT-yliopiston kurssien yhteyshenkilö: Uolevi Nikula (uolevi.nikula@lut.fi)

 

List of FITech ICT pilot courses:

NB! Application time to these courses has expired. Majority of the pilot courses are organised again during the next fall and spring. You can find them here.

 

 • Machine learning with Python 2 ECTS
 • Web service design 2 ECTS
 • EIT Digital Summer School
 • Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 ECTS
 • Web service prorotyping 1 ECT
 • Web service implementation 2 ECTS
 • Software engineering 5 ECTS
 • Ohjelmointi 1
 • Tietojenkäsittelyn perusteet I
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet
 • Programvaruutveckling och -projekt 5 ECTS
 • Cloud computing 5 ECTS
 • Software testing 5 ECTS
 • Autonomic software and systems 5 ECTS