Verkko-oppimisen muotoilukirja – apuväline verkkokurssien kehittämiseen julkaistu

 

In English below.
På svenska nedan.

FITech on julkaissut Verkko-oppimisen muotoilukirjan verkostoyliopiston opettajien tueksi

Nyt julkaistava opas tarjoaa käytännön työkaluja ja malleja erityisesti verkkokurssien luomiseen ja kehittämiseen.

FITechin opettajat kohtaavat uudenlaisen tilanteen, jossa kurssien osallistujajoukko on erittäin monimuotoinen ja oppiminen tapahtuu isoilta osin verkossa. Siksi opettajille halutaan antaa käyttöönottovalmiita työkaluja tiiviissä muodossa. Muotoilukirja toimii aiemmin julkaistun FITechin Oppimismuotoilun työkalupakin käyttöohjeena ja sen sisältö perustuu uusimpaan oppimista koskevaan tutkimukseen.

Opas julkaistaan suomeksi ja englanniksi avoimella CCBY 4.0 -lisenssillä. Samalla julkaistaan Oppimismuotoilun työkalupakin päivitetty versio 2.0 suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. FITech kiittää Anna Granbergiä Åbo Akademista hänen panoksestaan ruotsinkieliseen työkalupakkiin.

Verkko-oppimisen muotoilukirjan sisältö:

 1. Miksi verkkokursseja, miksi muotoilua?
 2. Oppimisen psykologian perusteet
 3. Miten rakennetaan verkkokurssi?
 4. Muotoilutyökalut: verkkokurssin suunnittelu ja tuotanto käytännössä

 

Tervetuloa julkaisuwebinaariin!

FITech järjestää julkaisuwebinaarin keskiviikkona 2.10.2019 klo 10–11, jossa FITech-tiimin learning designer Akseli Huhtanen esittelee Muotoilukirjaa ja työkaluja englanniksi.

Osallistu osoitteessa https://connect.funet.fi/fitechdbol-pub/ (vaati Flashin selaimessa tai Adobe Connect -sovelluksen).

 

Lataa muotoilukirja:

Verkko-oppimisen muotoilukirja v 1.4.1 (pdf)

Lataa työkalupakki:

Oppimismuotoilun työkalupakki v 2.0 (pdf)

 

***

FITech has published The Design Book for Online Learning to support the teachers of the network university

This guidebook provides hands-on tools and frameworks especially for the creation and development of online courses.

The teachers of FITech are facing a new situation with extremely diverse student population and the learning happening mostly online. This is why FITech is providing ready-to-use tools in a compact format. The Design Book functions as a user manual for the previously published Learning Design Toolkit, and its content is based on the science of learning.

The Design Book is published in English and Finnish under the open CCBY 4.0 -license. Simultaneously with the booklet, an updated version 2.0 of the Learning Design Toolkit is being published in English, Finnish and Swedish. FITech would like to thank Anna Granberg from Åbo Akademi University for her contribution on the Swedish version.

Contents of The Design Book for Online Learning:

 1. Why online courses, why design?
 2. The Psychology of Learning – the Basics
 3. How to create an online course?
 4. Design Tools: Planning and Production of an Online Course in Practice
 5. References and Further Reading

 

Welcome to the publication webinar!

FITech will host a publication webinar on Monday, October 2nd, 2019 at 10–11 AM where our learning designer Akseli Huhtanen will introduce the Design Book and Toolkit in English.

You can take part in the webinar here: https://connect.funet.fi/fitechdbol-pub/ (requires Flash or Adobe Connect application).

 

Download the Design Book:

The Design Book for Online Learning v 1.4.1 (pdf)

Dowload the Toolkit:

Learning Design Toolkit v 2.0 (pdf)

 

***

FITech har publicerat Designboken för e-lärande (Verkko-oppimisen muotoilukirja på finska) för att understöda lärarna vid nätverksuniversitetet

Den nyutgivna guiden ger praktiska verktyg och modeller speciellt för att skapa och utveckla nätkurser.

Lärarna vid FITech befinner sig i en ny situation där kursdeltagarna skapar en mångformig grupp och inlärningen sker till största delen på nätet. På grund av detta vill FITech erbjuda alla lärare användbara verktyg i en kompakt form. Designboken fungerar som en bruksanvisning för de tidigare utgivna Verktyg för design för lärande – som nu utges även på svenska. Boken och verktygen baserar sig på den nyaste forskningen inom inlärning.

Designboken publiceras på finska samt på engelska under den öppna CCBY 4.0 -licensen. Samtidigt utges uppdaterade versioner av Verktyg för design för lärande på svenska, finska och engelska. FITech vill tacka varmt Anna Granberg från Åbo Akademi för hennes insats till den svenska översättningen.

Innehållet i Designboken för e-lärande:

 1. Varför nätkurser, varför design?
 2. Grunderna i inlärningens psykologi
 3. Hur bygger man en nätkurs?
 4. Designverktyg: planering och produktion av en nätkurs i praktiken
 5. Källor och ytterligare läsning

 

Välkommen till webbseminar!

FITech organiserar publiceringswebbseminariet den 2 oktober 2019 kl. 10–11 i vilket FITech learning designer Akseli Huhtanen inleder till Designboken och verktyg på engelska.

Participera via den här länken: https://connect.funet.fi/fitechdbol-pub/ (behöver Flash eller Adobe Connect application).

 

Ladda ner Designboken:

Verkko-oppimisen muotoilukirja v 1.4.1 (pdf)

The Design Book for Online Learning v 1.4.1 (pdf)

Ladda ner verktyg:

Verktyg för Design för Lärande v 2.0 (pdf)