Uutta osaamista samaan aihealueeseen toisesta FITech-yliopistosta

Lassi Mastomäki opiskelee Aalto-yliopistossa diplomi-insinööriksi. Hän suuntautuu opinnoissaan meriteknikkaan. Sivuaineena kandidaattivaiheessa on ollut insinööritieteiden laskenta ja mallinnus (Computation and modeling in engineering). FITechin tarjoamiin opintomahdollisuuksiin Mastomäen huomio kiinnittyi aluksi mainoksen kautta. Hän osallistui myös keväällä 2018 Aalto-yliopistossa järjestettyyn laivanäyttelyyn, jonka yhteydessä FITech lanseerattiin. ”Meritekniikan professori Jani Romanoff kannusti hakeutumaan FITech-opintoihin. Vaasan yliopiston tarjoaman energiatekniikan sivuaineen […]

Read more »

Yritysten ympäristöasiat kiinnostavat – FITechin kautta lisäosaamista ympäristötekniikasta

Tanja Honkala on neljännen vuoden diplomi-insinööriopiskelija Turun yliopistosta. Hän opiskelee pääaineenaan biotekniikkaa. DI-opiskelija voi Turun yliopistossa tällä hetkellä opiskella vain kahta eri pääainetta, joten Honkala on rohkeasti räätälöinyt opintojaan itselle sopivammaksi. Sivuaineenaan hän opiskelee Aalto-yliopistossa energiatekniikkaa ja FITechin kautta hän täydensi tutkintoaan vielä ympäristötekniikan opinnoilla. Idea opintoihin syntyi saunaillassa Keväinen FITechin järjestämä saunailta opiskelijoille toi […]

Read more »

Automaatiotekniikan opinnot tukevat urasuunnitelmia

Sami Siipola on 8. vuoden biotekniikan diplomi-insinööriopiskelija Turun yliopistosta. Kandiopintojen sivuaineena hän opiskeli tilastotiedettä. Oman killan lähettämä sähköposti ohjasi FITechin opintotarjontaan ja Tampereen yliopiston tarjoamasta automaatiotekniikan sivuaineesta löytyi kilpailukykyinen vaihtoehto prosessitekniikan opinnoille. Uusi työ vaati uudenlaista osaamista Siipolan tilanne oli hieman muuttunut, sillä hän oli vaihtanut uuteen työpaikkaan. Uudessa työssä hän toimi koneenhoitajana ja käytössä […]

Read more »

FITech vastaa myös työkiireisen opiskelijan opintohaluihin

Joona Juusti opiskelee Turun yliopistossa diplomi-insinööriksi pääaineenaan tietotekniikka. Hän on neljännen vuoden opiskelija, joka sai äskettäin kandidaattiopinnot valmiiksi. Kandivaiheen sivuaineena hänellä oli matematiikka ja maisterivaiheen sivuaineena hän opiskelee data-analytiikkaa. Juusti luki FITech-opinnoista ensimmäisen kerran Turun yliopiston tiedotteesta. Hän toimi myös ainejärjestö Digit ry:n hallituksessa, jossa tehdään FITech-yhteistyötä. Itse opintotarjonnasta hän kuuli FITechin järjestämässä infotilaisuudessa. Projektihallinnan […]

Read more »

Kun ”oma juttu” kirkastuu – FITechin kautta mielenkiintoa vastaavia opintoja

Lotta Salminen on maisterivaiheen opiskelija Turun kauppakorkeakoulusta. Hän oli kiinnostunut Aalto-yliopiston International Design Business Management -opinnoista (IDBM) jo aiemmin ja suunnitteli tekevänsä maisteriopintonsa ohjelmaan. Opiskelupaikkaa ei kuitenkaan ensi yrittämällä irronnut ja Salminen valitsi maisteriopintojensa pääaineeksi kansainvälisen liiketoiminnan. Keväällä 2018 hän kuuli opiskelukaveriltaan mahdollisuudesta suorittaa FITechin IDBM-opinnot sivuaineena. Hän haki ja tuli hyväksytyksi ohjelmaan. FITech mahdollistaa […]

Read more »