Automaatiotekniikan opinnot tukevat urasuunnitelmia

Sami Siipola on 8. vuoden biotekniikan diplomi-insinööriopiskelija Turun yliopistosta. Kandiopintojen sivuaineena hän opiskeli tilastotiedettä. Oman killan lähettämä sähköposti ohjasi FITechin opintotarjontaan ja Tampereen yliopiston tarjoamasta automaatiotekniikan sivuaineesta löytyi kilpailukykyinen vaihtoehto prosessitekniikan opinnoille.

Siipolan tilanne oli hieman muuttunut, sillä hän oli vaihtanut uuteen työpaikkaan. Uudessa työssä hän toimi koneenhoitajana ja käytössä oli automatisoituja koneita. Sivuaineen piti siis olla biotekniikkaan sopiva, mutta kuitenkin tekninen. Halu työllistyä tuotantoon jatkossakin ohjasi hänet automaatiotekniikan opintoihin. Sivuaineen kautta hän on saanut tarvittavaa perusymmärrystä, ja suunnittelee mahdollisesti vielä jatkavansa automaatiotekniikan opiskelua.

Opinnot sujuivat Siipolan mukaan joustavasti töiden ohessa. ” Luennot ja harjoitukset löytyivät netistä. Jos opintoihin kuului läsnäoloa, se ajoittui klo. 17 jälkeiseen aikaan”, Siipola kertoo. Erityisen hyvää FITechissä on Siipolan mukaan mahdollisuus viedä tutkintoaan siihen suuntaan, joka on oman mielenkiinnon ja uratavoitteen mukainen.