Master of Science in technology: Konetekniikan diplomi-insinööri

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää konejärjestelmien elinkaareen liittyvän tiedon hallintaa ja sen jalostamista päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi. Pääaine antaa myös valmiudet soveltaa aihealueella käytettäviä digitaalisia työkaluja, soveltaa itsenäisesti substanssitietoja käytännön sovellutuksiin ja analysoida koneiden luotettavuuteen, kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan liittyviä riippuvuuksia. Lisäksi opiskelija saa valmiudet substanssialueen kommunikointiin sekä asiantuntijoiden että yleisön kanssa. Pääaineessa luodaan valmiudet arvioida ja kehittää omaa toimintaansa substanssialueella.

Pääaine: Koneiden elinkaarenhallinta, Life-cycle management and engineering

Sivuaine: Koneensuunnittelu.

Elinkaarenhallinnan pääaineessa perehdytään konejärjestelmän käytettävyyden ja tuotteen elinkaaritiedon hallintaan. Opinnoissa keskitytään käyttövarmuuteen ja kunnossapitoon, joita tukevat vauriomekaniikkaan, tiedonvarastointiin ja data-analytiikkaan liittyvät opinnot.

Opinnot suoritetaan Tampereen yliopiston (TTY:n) tutkintovaatimusten mukaan, mutta lähiopetus on pääsääntöisesti Turussa. Yksittäisiä opintojaksoja tai niiden osia voidaan järjestää kaikissa koulutusyhteistyössä mukana olevissa oppilaitoksissa. Koulutukseen kuuluu myös harjoittelu ja opinnäytteiden teko yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Koulutukseen sisältyvät kurssit:

 • Todennäköisyyslaskenta 4 op
 • Ohjelmointi 4 op
 • Differentiaaliyhtälöt 5 op
 • Diplomityötyökurssi 1 op
 • Konejärjestelmien elinkaaren hallinta 4 op
 • Knowledge based asset management 5 op
 • Introduction to industrial internet 5 op
 • Industrial Internet Project 7 op
 • Product information and PLM-systems, 5 op
 • Systems RAMS-engineering, 5 op
 • Systems reliability centered maintenance 5 op
 • Systems condition monitoring 3 op
 • Advanced Project Work 5 op
 • Machinery Monitoring 5 op
 • Machinery Diagnostics 5 op
 • Changing Subject Course on Mechanical Engineering and Industrial Systems 2 op
 • Systems engineering 4 op
 • Konerakenteiden suunnittelu 5 op
 • Mekatroniset järjestelmät 4 op
 • Introduction to Tribology 3 op
 • Computer aided engineering 4 op

Lisätietoa:

http://www.tut.fi/fi/tule-opiskelemaan/maisteriohjelmat/konetekniikan-maisteriohjelma-turku/index.htm

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat, joilla on soveltuva pohjatutkinto soveltuvalta alalta.

Valintakoe sisältää kysymyksiä seuraavilta aihealueilta: matematiikka, statiikka ja konetekniikka.

Vastuuopettaja: Professori Kari T. Koskinen, Tampereen yliopisto (kari.koskinen@tuni.fi)

Koulutuksen yhteyshenkilö: Opintosuunnittelija Nina Ojala, Tampereen yliopisto (nina.ojala@tuni.fi)

Muut opettajat: Jouko Laitinen, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto (jouko.laitinen@tuni.fi)

Next application period will be informed

Type of study unit

Major

Credits

120 ECTS

Teaching semester

2018–2020

Host university

Tampere University

Open for degree student

Yes

Open for non-student

Yes

Cooperation

University of Turku, Åbo Akademi

General prerequisites

Soveltuva pohjatutkinto

Teaching methods

Contact learning

Location

Turku

Go back to all Courses & Programs

Go back