Master of Science in Technology, Konetekniikan diplomi-insinööri

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää konejärjestelmien elinkaareen liittyvän tiedon hallintaa ja sen jalostamista päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi. Pääaine antaa myös valmiudet soveltaa aihealueella käytettäviä digitaalisia työkaluja

Pääaine: Koneiden elinkaarenhallinta, Life-cycle management and engineering

Sivuaine: Koneensuunnittelu.

Elinkaarenhallinnan pääaineessa perehdytään konejärjestelmän käytettävyyden ja tuotteen elinkaaritiedon hallintaan. Opinnoissa keskitytään käyttövarmuuteen ja kunnossapitoon, joita tukevat vauriomekaniikkaan, tiedonvarastointiin ja data-analytiikkaan liittyvät opinnot.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää konejärjestelmien elinkaareen liittyvän tiedon hallintaa ja sen jalostamista päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi. Pääaine antaa myös valmiudet soveltaa aihealueella käytettäviä digitaalisia työkaluja. Pääaine antaa myös valmiudet itsenäisesti soveltaa substanssitietoja käytännön sovellutuksiin ja analysoida koneiden luotettavuuteen, kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan liittyviä riippuvuuksia. Lisäksi opiskelija saa valmiudet substanssialueen kommunikointiin sekä asiantuntijoiden että yleisön kanssa. Pääaineessa luodaan valmiudet arvioida ja kehittää omaa toimintaansa substanssialueella.

Courses included in the programme:

 • Todennäköisyyslaskenta 4 op
 • Ohjelmointi 4 op
 • Differentiaaliyhtälöt 5 op
 • Diplomityötyökurssi 1 op
 • Konejärjestelmien elinkaaren hallinta 4 op
 • Knowledge based asset management 5 op
 • Introduction to industrial internet, 5 op
 • Industrial Internet Project 7 op
 • Product information and PLM-systems, 5 op
 • Systems RAMS-engineering, 5 op
 • Systems reliability centered maintenance, 5 op
 • Systems condition monitoring, 3 op
 • Advanced Project Work 5 op
 • Machinery Monitoring 5 op
 • Machinery Diagnostics 5op
 • Changing Subject Course on Mechanical Engineering and Industrial Systems 2 op
 • Systems engineering, 4 op
 • Konerakenteiden suunnittelu 5 op
 • Mekatroniset järjestelmät 4 op
 • Introduction to Tribology 3 op
 • Computer aided engineering 4 op

Further information and other matters to consider:

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat, joilla on soveltuva pohjatutkinto soveltuvalta alalta.

Valintakoe sisältää kysymyksiä seuraavilta aihealueilta: matematiikka, statiikka ja konetekniikka.

Professor in charge: Professori Kari T. Koskinen, Tampere University of Technology (kari.t.koskinen@tut.fi)

Contact person in practical matters: Opintosuunnittelija Nina Ojala,Tampere University of Technology  (nina.ojala@tut.fi)

Other teachers: Yliopisto-opettaja, Tampere University of Technology, Jouko Laitinen (jouko.laitinen@tut.fi)

Next application period will be informed

Type of study unit:

Major

Credits

120 ECTS

Teaching semester

2018-2020

Host university

University of Tampere

Open for non student

No

Methods

Contact learning

Location

Turku

Go back to all Courses & Programs

Go back