Ohjelmointi 101

Oletko vielä koodarinoviisi, jolla ei ole lainkaan kokemusta ohjelmoinnista? FITechin Ohjelmointi 101 -kurssit on tarkoitettu juuri sinulle!

Kursseilla ei ole ohjelmointiin liittyviä esitietovaatimuksia.

Vaikka nykyiseen työnkuvaasi ei kuuluisi varsinaisia ohjelmointitehtäviä, on ohjelmoinnin perustiedoista ja -taidoista paljon hyötyä. Ne auttavat ymmärtämään ja tekemään muita ohjelmointiin, ohjelmistotuotantoon ja -projekteihin liittyviä asioita.

Huom! Joillekin kursseille voi ilmoittautua rajoitettu määrä FITech-opiskelijoita. Näille kursseille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen yliopistoon.

Onko sinulla jo hieman kokemusta ohjelmoinnista?

Tutustu FITechin Ohjelmoinnin perusteet -kursseihin, joilla pääset syventämään perustietojasi!

Ohjelmoinnin alkeistason kurssit:

= Contact learning
= Online learning
= Blended learning (online & contact learning)
Oulun yliopisto: Ohjelmoinnin alkeet (521141P), 5 ECTS. Jatkuva ilmoittautuminen.

The course is organised in Finnish.

No prerequisites.

The course covers basic concepts of programming and Python as a programming language.

Numerous open source libraries are available in Python that can be utilised in real life solutions, including wide range of machine learning and computer vision applications.

More information: https://lovelace.oulu.fi

Responsible teacher: Mika Oja (mika.oja(at)oulu.fi)

Åbo Akademi: Programmering I (456110.0), 5 ECTS. 2.9.–25.10.2019.

Sända ansökan senast 8.9.2019

Inga förkunskapskrav.

Efter genomgången kurs skall den studerande förstå principerna bakom program och programexekvering samt kunna skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och filhantering samt undantagshantering.

Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare än på utlärande av tekniker.

Tidtabell:

  • veckor 36–43: tis kl. 10–12, ons kl. 16–19

Mer information >>

Lärare: Annamari Soini (annamari.soini(at)abo.fi)

LUT-yliopisto: Ohjelmoinnin perusteet, 6 ECTS. 2.9.–13.12.2019.

Hae viimeistään 21.8.2019

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Ei esitietovaatimuksia.

Opintojaksolla opitaan ohjelmoinnin perusteet Python-kielellä. Kurssin harjoitustyössä käsitellään tietoa ja muokataan sitä helpommin ymmärrettävään muotoon. Kurssin voi suorittaa etä-/itseopiskeluna, mutta tentti tehdään LUT:n sähköisessä tenttiluokassa EXAMissa.

Ohjelmoinnin perustiedot ja -taidot auttavat ymmärtämään ja tekemään muita ohjelmointiin, ohjelmistotuotantoon ja ohjelmistoprojekteihin liittyviä asioita. Käytännössä Python sopii erittäin hyvin esim. tekstitiedostojen käsittelyyn ennen visulisointia taulukkolaskennan diagrammeilla.

Kurssilla tulevat tutuiksi myös muut ohjelmoinnin perukäsitteet kuten funktiot, joita käytetään monissa muissa tietojenkäsittelyn automatisointiin liittyvissä tehtävissä.

Vastuuopettaja: Uolevi Nikula (uolevi.nikula(at)lut.fi)

Aalto-yliopisto: Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (CS-A1111), 5 ECTS. 9.9.–28.11.2019.

Hae viimeistään 2.9.2019

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 100

Esitietovaatimukset: Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista.

Kurssilla suoritetaan Python-kielellä perinteisiä koodaustehtäviä, joissa kirjoitetaan lyhyitä ohjelmia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kurssisisältö:

  • Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla
  • Rakenteinen ohjelmointi
  • Ohjelmistosuunnittelun alkeet
  • Perustietorakenteet
  • Hyvä ohjelmointityyli

Kurssin suoritettuasi osaat kirjoittaa pieniä tietokoneohjelmia esimerkiksi insinööritehtävissä tarvittaviin laskentasovelluksiin ja pienten tietomäärien muokkaamiseen. Ymmärrät myös muiden kirjoittamia vastaavia ohjelmia.

Kurssin pakollisia osasuorituksia ovat harjoitustehtävät sekä kurssin päätteeksi järjestettävä tentti. Kurssi järjestetään etäopintoina (online) lukuunottamatta Espoon Otaniemessä järjestettävää tenttiä.

Vastuuopettaja: Sanna Suoranta (sanna.suoranta(at)aalto.fi)

Lisätietoja: Kurssisivu Aalto-yliopiston WebOodissa.

Lisätietoja opinnoista:

Aalto-yliopisto

Sanna Suoranta (sanna.suoranta(at)aalto.fi)

LUT-yliopisto

Uolevi Nikula (uolevi.nikula(at)lut.fi)

Oulun yliopisto

Riku Hietaniemi (riku.hietaniemi(at)oulu.fi)

Åbo Akademi

Annamari Soini (annamari.soini(at)abo.fi)

Lisätietoja hakemisesta:

Pilvi Lempiäinen (pilvi.lempiainen(at)fitech.io)

Type of study unit

Set of courses

Teaching semester

2019–2020

Host university

Aalto University, LUT University, University of Oulu, Åbo Akademi

Open for degree student

Yes

Open for non-student

Yes

Level of studies

Introduction

General prerequisites

No prerequisites

Teaching methods

On Aalto University and Åbo Akademi's courses, there is an exam organised in Espoo and Turku/Vaasa.

Place of contact learning

Espoo, Turku/Vaasa

Programme suitable for

Total beginners with little to no experience in programming

Language

Finnish & Swedish

Go back to all Courses & Programs

Go back