Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Aalto-yliopiston koordinoima FInnish Institute of Technology kerää henkilötietoja sivustonsa käyttäjistä. FITech on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Tältä sivulta löydät ajantasaisen version.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on FITechin sivustojen tekninen ylläpito ja kehitys sekä
sivustojen sisällön viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, analysointi ja kehitys.

Mitä tietoa keräämme?

FITechin sivusto kerää käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

FITechille antamasi tiedot

Sivustoilla kysytään nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi yhteyden ottamisen yhteydessä. Lisäksi sähköpostiosoitettasi kysytään uutiskirjeen postituslistalle liittymisen yhteydessä.

Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

FITech kerää muun muassa evästeiden avulla tietoa sivuston käyttäjistä. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron,
evästeellä ei vahingoita päätelaitetta.

Sivujen käytöstä tilastoidaan muun muassa käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Lisäksi tilastoidaan se, onko käyttäjä FITechin sisäinen vai ulkoinen käyttäjä. Näiden tietojen avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä.

Sähköposteista kerätään tietoja MailChimpin ehtojen mukaisesti. Ehtoihin pääset tutustumaan osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Miten käytämme keräämäämme tietoa?

Sivustolle tallentuvat muun muassa yhteydenottolomakkeen, sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä sekä evästeiden avulla kerätyt ja tilastoidut tiedot. Tietojen analysointiin käytetään
muun muassa Google Analyticsia. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen
keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Jos haluat liittyä uutiskirjeen postilistalle, sähköpostiosoitteesi tallennetaan. Sähköpostilistaan käytämme MailChimpiä. Saadaksesi lisätietoa MailChimpistä, käy osoitteessa
https://mailchimp.com/legal/privacy/. Sähköposteista keräämme tietoja MailChimpin ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi FITechin sivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, kuten Twitteriin ja Youtubeen, liittyen. FITechin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta. FITechin sivustot eivät lähetä asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta. FITechin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Luovutammeko henkilötietoja?
Siirrämme henkilötietoja ainoastaan FITechin organisaation sisällä ja ainoastaan siinä laajuudessa, kuin se on sivustojen teknisen ylläpidon ja kehittämisen sekä sivustojen sisällön viestinnän ja markkinoinnin ylläpidon, analysoinnin ja kehittämisen kannalta tarpeen. FITechin organisaatioksi käsitetään siihen kuuluvat tekniikan alan yliopistot: Aalto-yliopisto, Vaasan yliopisto, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Tampereen teknillinen yliopisto.

FITech luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen, kuten sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä sähköpostilistapalvelua tarjoavalle MailChimpille. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällöin tietojasi ei enää kerätä.

Palveluntarjoajat

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita FITechille tämän
tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Googlen tarjoamia GoogleAnalytics -analysointityökaluja.

Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään tällöin ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin ja
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tällöin henkilötietojen käsittely tapahtuu FITechin puolesta ja FITechin lukuun.

Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta, kuten opiskelijoiden projekteja, varten tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Oikeudellisista syistä

FITech voi jakaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen i) soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen
täyttämiseksi; ii) väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen. FITech informoi tällaisesta henkilötietojen käytöstä silloin kun se on mahdollista.

Kansainväliset tietojen siirrot

FITech pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. FITechin palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. FITech huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

FITech verkostoyliopisto voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos FITech tekee tietosuojaselosteeseen muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.

Sinun oikeutesi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu.

Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?
Rekisterinpitäjä on:

FITech, jota koordinoi Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Aalto-yliopisto)
PL 11000,
00076 AALTO
Puhelinvaihde: (09) 47001