Back to all courses

Johdanto datatieteeseen

Individual course

Datatiede rakentuu neljän laajan kokonaisuuden varaan: liiketoimintaosaaminen, ohjelmointi- ja tietokantaosaaminen, tilastollinen analyysi ja datalähtöinen viestintä ja visualisointi. Opintojaksolla on tavoitteena syventyä näihin aiheisiin datatieteen näkökulmasta sekä esitellä opiskelijoille riittävät tiedot datatiedeosaamiseen kuuluvien taitojen hankkimiseen TTY:n opetustarjonnasta.

Ydinsisältö

 • Vuorovaikutteinen laskenta
 • Datan kerääminen ja siivoaminen
 • Ennakoiva analytiikka
 • Ohjaamaton ja ohjattu oppiminen
 • Datatuotteet ja ohjelmallinen visualisointi

Täydentävä ja erityistietämys

 • Komentorivityövälineet
 • Raapijat ja ryömijät; dataformaatit ja niiden ohjelmallinen käsittely; datakeskeinen ohjelmointi
 • Lineaarinen regressio, monimuuttujaregressio
 • Luokittelu, ryvästäminen
 • Datatuotteen arkkitehtuuri, vuorovaikutteisen visualisoinnin toteuttaminen
 • Hyödyllisiä Python-kirjastoja ja muita välineitä: Anaconda, Pandas, scikit-learn, IPython, Jupyter
 • Javascript-visualisointikirjastot

Opetustapa

Opintojakso muodostuu luennoista, koodiklinikoista, harjoitustyöstä ja vertaisoppimisesta.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

data analytics data visualization visualisation database programming koodaaminen koodaus koodari

Responsible teacher

Tampere University
Jukka Huhtamäki

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
Data analytics,
Industrial internet,
Information security,
Programming
Course code:
TIJO.222
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
6.3.–29.4.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basic knowledge of following fields: Business, programming and databases, statistical analysis & data-based communications and visualisation.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following themes