Back to all courses

Johdanto datatieteeseen

Individual course

Ydinsisältö:

 • Vuorovaikutteinen laskenta
 • Datan kerääminen ja siivoaminen
 • Ennakoiva analytiikka
 • Ohjaamaton ja ohjattu oppiminen
 • Datatuotteet ja ohjelmallinen visualisointi

Täydentävä ja erityistietämys:

 • Komentorivityövälineet
 • Raapijat ja ryömijät; dataformaatit ja niiden ohjelmallinen käsittely; datakeskeinen ohjelmointi
 • Lineaarinen regressio, monimuuttujaregressio
 • Luokittelu, ryvästäminen
 • Datatuotteen arkkitehtuuri, vuorovaikutteisen visualisoinnin toteuttaminen
 • Hyödyllisiä Python-kirjastoja ja muita välineitä: Anaconda, Pandas, scikit-learn, IPython, Jupyter
 • Javascript-visualisointikirjastot

Datatiede rakentuu neljän laajan kokonaisuuden varaan: liiketoimintaosaaminen, ohjelmointi- ja tietokantaosaaminen, tilastollinen analyysi ja datalähtöinen viestintä ja visualisointi. Opintojaksolla on tavoitteena syventyä näihin aiheisiin datatieteen näkökulmasta sekä esitellä opiskelijoille riittävät tiedot datatiedeosaamiseen kuuluvien taitojen hankkimiseen TTY:n opetustarjonnasta.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

data analytics data visualization visualisation database programming koodaaminen koodaus koodari

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala , ICT coordinator
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Jukka Huhtamäki
jukka.huhtamaki(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Data analytics,
Industrial internet,
Information security,
Programming
Course code:
TLO-32410
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
8.3.–31.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basic knowledge of following fields: Business, programming and databases, statistical analysis & data-based communications and visualisation.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following themes